Sámi gielladahku -bálkkašupmi

Sámi gielladahku -bálkkašumi dárkkuhussan lea addit dovddastusa sámegielat bálvalusaid ja sámegiela sajádaga ovddideapmin dahkkon ánssolaš barggus Suomas. Sámegielain dárkkuhuvvo davvisáme-, anáraš- ja nuortalašgiella.

Bálkkašumi dárkkuhussan lea movttiidahttit bálkkašumi oažžu buoridit ain ovddežis sámegiela ovdii dahkkon barggu ja movttiidahttit buot virgeoapmahaččaid buoridit sámegiela sajádaga.  Bálkkašumi oažžu sáhttet evttohit sámi giellaráđi lahtut ja várrelahtut giellaráđi čoahkkimis. Bálkkašupmi mieđihuvvo oktii válgabaji áigge sámi giellaráđi mearridan áigge.  Sámi gielladahku -bálkkašumi mieđiha sámi giellaráđđi.

Bálkkašupmi mieđihuvvo ovdasajis virgeoapmahaččaide ja servošiidda ja dušše sierra vuođustusaiguin priváhtaolbmuide. Sámi gielladahku -bálkkašupmi lea dáiddabálkkašupmi, mii galgá govvidit sámegiela ja kultuvrra riggodaga ja máŋggahámatvuođa. Bálkkašupmi rievdá juohke njealját jagi (válgabaji mielde) ja dan dahkamis vástida Sámi Duoji rs. válljen sámedáiddár dahje -duojár.

Bálkkašumi leat ožžon

2023

Sámedikki Sámi giellaráđđi mieđihii čoahkkimisttis 3.10.2023 Sámi gielladahku-bálkkašumi Lappi buresveadjinguvlui. Sámi giellaráđđi ákkastallá iežas mearrádusa, nu ahte Lappi buresveadjinguovlu lea áibbas dan doaimma álggu rájes vuhtiiváldán sámegielaid iežas organisašuvnnas ja doaimmas ja hukse sámegielat ja kulturvuđot bálvalusaid jearggalaččat ja dan láhkai, ahte dat leat čavga oassin Lappi buresveadjinguovllu doaimma ja organisašuvnna. Lappi buresveadjinguovlu lea ovddabealde máinnašuvvon ulbmiliid ollašuhttima várás vuođđudan sámegielat ja kulturvuđot bálvalusaid ovddidanhoavdda ja bálvalanhoavdda virggiid.

Sámi gielladahku -bálkkašupmi lea sámeduodji, man duojára lea válljen Sámi Duodji rs. Dán jagi bálkkašupmi lei giisá, man lea duddjon duojár ja ja Sámi oahpahusguovddáža oahpaheaddji Arto Saijets.

2019

Sámedikki sámi giellaráđđi mieđihii Sámi gielladahku -bálkkašumi Pasila vuođđoskuvlii ja dan guovttegielat davvisámegiella-suomagiella-luohkkái. Sámedikki giellaráđđi vuođustallá mearrádusa ee. dainna, ahte Pasila vuođđoskuvlla doaibmavuohki addá doaivaga ja láhčá vejolašvuođaid, ahte gávpogis sáhttá geavahit sámegiela, eallit sápmelažžan ja oahppat kultuvrra.

Sámi gielladahku – bálkkašupmi lea duodji, man duojára lea válljen Sámi Duodji rs. Bálkkašupmi lei muoras ráhkaduvvon gárri, mii lea čiŋahuvvon čoarvemateriálain. Gári lea duddjon duojár Ilmari TapiolaOhcejogas.

2015

Kolttaraanu pöydällä.

Sámi giellaráđđi čujuhii jagi 2015 Sámi gielladahku -bálkkašumi Mielenterveystalo.fi oktasašbargoprojektii sámegielat bálvalusaid ja sámegiela sajádaga ovddideami várás dahkkojuvvon mávssolaš barggus Suomas. Mielenterveystalo.fi oktasašbargoprojeavtta fierbmebálvalus doallá sisttis šlunduma davvisámegielat iešdikšunprográmma.

Sámi gielladahku -bálkkašupmi lea duodji, man duojára lea válljen Sámi Duodji rs. Bálkkašupmi lei ceakkogođđinmuoraiguin gođđojuvvon árbevirolaš nuortalašrátnu, man lea gođđán nuortalaš Aune Mettäpuro Čeavetjávrris.

2013

Taulu seinällä.

Sámi giellaráđđi mieđihii Sámi gielladahku -bálkkašumi Yle Sápmái čuovvovaš vuođustusaiguin: Yle Sápmi lea guhkesáigásaččat logiid jagiid bargguin mávssolaččat ovddidan sámegielaid sajádaga ja fállan bálvalusaid sámegielaiguin. Yle Sápmi lea iežas váldobarggu, dieđujuohkima olis doaibman sámegielaid eallin seailuma ja maiddái sámegielaid ealáskahttima beales. Yle Sápmi lea iežas doaibmamiin lokten sámegielaid stáhtusa sihke sámiid ruovttuguovllus ja oppa Suomas.

Sámi gielladahku -bálkkašupmi lea duodji, man duojára lea válljen Sámi Duodji rs. Bálkkašupmin ledje guokte Outi Pieski málen távvala.

2011

Kolme juuresta punottua astiaa.

Sámi gielladahku -bálkkašupmi juhkkojuvvui nuppi háve ja Sámedikki sámi giellaráđđi mieđihii Sámi gielladahku -bálkkašumi Eanodaga gieldda joavkobearašbeaiveruoktu Miessii. Joavkobearašbeaiveruoktu Miessi lea mávssolaččat ollašuhttán doaibmamisttis sápmelaččaid gielalaš vuoigatvuođaid ja ovddidan  sámegiela sajádaga ja dan seailuma. Joavkobearašbeaiveruoktu Miessi lea ovdamearka das, mo smávva resurssaiguin ja guhkesáigásaš bargguin sáhttá fidnet áigái mearkkašahtti daguid sámegiela seailumii.

Sámi gielladahku -bálkkašupmi lea duodji, man duojára lea válljen Sámi Duodji rs. Bálkkašupmi lei veaddeduodji: veaddelihtti (nuortalašgillii vuä´ddču´ǩǩ), leaibelihtti (nuortalašgillii lei´bbtiskk) ja sohkarlihtti (nuortalašgillii säähharne´cc) ja dáid lea duddjon duojár, Matleena Fofonoff Njižžejávrris, Anáris.

2010

Sámi gielladahku -bálkkašupmi juhkkojuvvui vuosttas háve ja Sámedikki sámi giellaráđđi mieđihii Sámi gielladahku -bálkkašumi Meahciráđđehussii. Sámedikki mielas Meahciráđđehus lea mávssolaččat ollašuhttán dan, maid sámi giellaláhka geatnegahttá ja ovddidan sámegiela sajádaga fierbmedieđiheamistis, áššehasbálvalusastis ja diehtojuohkindoaimmaidisguin.

Sámi gielladahku – bálkkašupmi lea duodji, man duojára lea válljen Sámi Duodji rs. Bálkkášupmi lei duodji, soahkebáhkis duddjojuvvon gárri ja dan lea duddjon duojár, lektor Ilmari Laiti Anáris.