Rehketbearrandieđut

Sámedikki doaibma lea stáhtadoarjagiiguin ruhtaduvvon almmolaččat ávkkálaš doaibma. Dat ii leat eanaš fitnodatdoaibma ja danin doaimmas ii leat árvolassivearru. Dušše Sámekulturguovddáš Sajosa doaimmas lea árvolassivearru.

Oastinrehkegat

Fierbmerehketbearrama teknihkalaš dieđut

Namma: Sámediggi/Saamelaiskäräjät
Y-dovddaldat:  1052535-3
Fierbmerehketčujuhus: 003710525353
Sirdi dovddaldat: 003708599126
Sirdi: Open Text Oy

Geavat rehkegiid sirdimii bajábealde máinnašuvvon fierbmerehketčujuhusa ja sirdi dovddaldaga.

Rehkegat šleađgapoasttain

Rehkega sáhttá sáddet maiddái PDF-hámis šleađgapoasttain čujuhussii: fennoa.506464@erin.posti.com

  • Rehket sáddejuvvo šleađgapoastta mielddusin fiilan.
  • Sáhtát sáddet máŋggaid rehkegiid ovttain šleađgapoastadieđuin, muhto juohke rehket galgá leat sierra mielddusin. Juohke fiillas galgá leat sierra namma.
  • Rehkega mildosiid galgá laktit seamma pdf-fiilii, mas rehket leat.
  • PDF-fiillat eai oaččo leat lássejuvvon dahje suollemassáni duohken.
  • Mildosa namas ožžot leat dábálaš čállinmearkkat, a-z, A-Z, 0-9. Ale geavat earenoamášmearkkaid mildosiid nammadeamis.

Rehket báberveršuvdnan poastta bokte

Juos it sáhte doaimmahit rehkega šleađgapoastta bokte, sáhtát doaimmahit dan báberrehkegin čujuhussii: Sámediggi/Saamelaiskäräjät, PL 57273, 01051 LASKUT.

Bálká- ja mátkerehkegiid fitnodagain (geain lea y-dovddaldat) sáhttá sáddet elektrovnnalaččat fierbmerehkegin.

Lassedieđut fierbmerehketbearramis

Laila Aikio

Doaimmahatčálli, oahppamateriáladiŋgomušat

Bálká- ja mátkerehkegat

Y-dovddaldaga haga buhtadus- ja mátkerehkegat bargojit Sámediggái M2-mátkerehketprográmma bokte. Oaččot dárkilut rávvagiid du oktavuođaolbmos Sámedikkis.

Bálkká- ja buhtadusoažžu persovdnadiehtoskovi sáhtát deavdit elektrovnnalaččat:

Sáhtát sáddet suddjejuvvon šleađgapoastta Sámedikki ekonomiijadoaimmahahkii talous@samediggi.fi čuovvovaš čujuhusa bokte: https://secmail.com/send/vMJaNprX

Suddjejuvvon šleađgapoasttain sáhtát sáddet ovdamearkan persovdnadiehtoskovi dahje vearrogoartta dorvvolaččat.

Persovdnadieđuid gieđahallan

Persovdna- ja bargogaskavuođadieđuid bajásdoalahus lea oassi dállodoalu bálkkárehkenastinproseassa. Almmuheaddjis lea vuoigatvuohta dárkkistit iežas guoski dieđuid.