Dokumeanttat

Sámedikki dokumeantabáŋkku gávnnat dáppe. Dokumeantabáŋkkus gávdno ee. čoahkkináššegirjjit, cealkámušat, válgabaji doaibmaprográmmat sihke doaibmamuitalusat- ja plánat.

Beavdegirjjiid oaidninláhkai doallan

Sámedikki bargoortnega 64 §:a mielde Sámedikki čoahkkima ja stivrra beavdegirjjit dasa laktojuvvon váidalančujuhusain dollojuvvojit dárkkisteami maŋŋá almmolaččat oaidninláhkai nu mo das lea ovddalgihtii almmuhuvvon. Eará doaibmaorgána beavdegirjji oaidninláhkai doallamis mearrida áššáigullevaš doaibmaorgána ieš.

Beavdegirji dollojuvvo almmolaččat oaidninláhkai Sámedikki neahttasiidduin čujuhusas www.samediggi.fi uhcimustá beavdegirjji váidinnáigge, juos ii čiegusindoallama guoski njuolggadusain eará čuovo.