Sámekulturguovddáš Sajos

Sámedikki váldodoaimmahat ja parlameantasále leat  Sámekulturguovddáš Sajosis Anáris. Sajos lea Davvi-Lappi stuorámus kongreassa- ja dáhpáhusdállu. Doaibmalanjat, gos gávdnojit modearna čoahkkinteknihka ja diehtojohtolatoktavuođat, heivejit juoba 430 olbmo dáhpáhusaide. Sajosa báiki guovdu Sámeeatnama, máŋggabealat sámekultuvrra ja áidnalunddot luonddu guovdu fállá fiinna birrasa máŋggalágan dáhpáhusaide, dego konsearttaide, čoahkkimiidda ja priváhtadilálašvuođaide.

Doaibmalanjat ja láigoheapmi

Sámekulturguovddáš Sajosa doaibmalanjat láigohuvvojit máŋggalágan čoahkkimiid, konfereanssaid ja dáhpáhusaid várás. Jearrat ja várret daid sáhttá njuolgga  Sajosa neahttasiidduin bokte. Sajos fállá ođđaáigásaš ja alladássásaš lanjaid áidnalunddot birrasis – dan modearna doaibmalanjat dahket vejolažžan hybridičoahkkimiid ja tulkomiid ordnema álkit. Sajos lea maiddái bivnnuhis konseartabáiki, ja máŋggadoaibmasále Dolas leat loaiddastan Suoma ja Sámeeatnama násteartisttat. Sajosis lea maiddái máŧolaš ordnet priváhtadilálašvuođaid, ovdamearkan heajaid.

Sajosa doaibmalanjain doaibmá maiddái sámekulturguovddáža deaivvadanbáiki, beaivemálesrestoráŋŋa ja káfea Čaiju. Čaijus leat árggaid fállun máŋggalágan ieš dahkkon láibbastagat, sáltesnohposat ja njálgga lunša. Čaijus lea maiddái jugástatvuovdinlohpi ja dat lea rabas maiddái dáhpáhuseahkediid áigge.

Ofelaston oahpásmuvvamat dállui

Suoma sámiid parlameantadállui sáhttá oahpásmit nu, ahte oassálastá Sámekulturguovddáš Sajosa ordnen ofelastimiidda. Lassidieđut ofelastimiin ja várremiin gávdnojit Sajosa neahttasiidduin.

Oktavuođadieđut

Sámekulturguovddáš Sajos

Sajos, 99870 Anár

www.sajos.fi

+358 (0)50 565 1346
sajos@samediggi.fi