Saamen kieliteko -palkinto

Saamen kieliteko  -palkinnon tarkoitus on antaa tunnustusta saamenkielisten palvelujen ja saamen kielen aseman edistämiseksi tehdystä ansiokkaasta työstä Suomessa. Saamen kielellä tarkoitetaan pohjois-, inarin- ja koltansaamea.

Palkinnon tarkoitus on kannustaa palkinnon saajaa parantamaan entisestään saamen kielen eteen tehtyä työtä ja kannustaa kaikkia viranomaisia parantamaan saamenkielen asemaa. Palkinnon saajaa voivat ehdottaa saamen kielineuvoston jäsenet ja varajäsenet kielineuvoston kokouksessa.  Palkinto myönnetään kerran vaalikaudessa saamen kielineuvoston päättämänä ajankohtana. Saamen kieliteko- palkinnon myöntää saamen kielineuvosto.  

Palkinto myönnetään ensisijaisesti viranomaisille ja yhteisöille ja vain erityisperusteluin yksityishenkilöille. Saamen kieliteko palkinto on taidepalkinto, jonka tulee kuvastaa saamen kielen ja kulttuurin rikkautta ja moninaisuutta. Palkinto vaihtuu joka neljäs vuosi (vaalikausittain) ja sen tekemisestä vastaa Sámi Duodji ry:n valitsema saamelaistaitelija tai -käsityöntekijä. 

Palkinnon saaneet

2023

Saamelaiskäräjien saamen kielineuvosto myönsi Saamen kieliteko -palkinnon Lapin hyvinvointialueelle. Saamen kielineuvosto perustelee päätöstään sillä, että Lapin hyvinvointialue on aivan toimintansa perustamisesta lähtien ottanut huomioon saamen kielet organisaatiossaan ja toiminnassaan sekä rakentaa saamenkielisiä ja kulttuurinmukaisia palveluita johdonmukaisesti kiinteänä osana toimintaansa ja organisaatiota. Lapin hyvinvointialue on edellä mainittujen tavoitteiden toteuttamiseksi perustanut saamenkielisten ja kulttuurinmukaisten palvelujen kehittämispäällikön ja palvelupäällikön virat.

Saamen kieliteko -palkinto on käsityö, minkä tekijän valitsee Sámi Duodji ry. Palkinto on kiisa ( pohjoissaameksi giisá), jonka on valmistanut saamelaiskäsityöosaaja (duojár) ja Saamelaisalueen koulutuskeskuksen opettaja Arto Saijets.

2019

Saamelaiskäräjien saamen kielineuvosto myönsi Saamen kieliteko -palkinnon Pasilan peruskoululle ja sen kaksikieliselle pohjoissaame-suomi-luokalle. Saamelaiskäräjien kielineuvosto perustelee päätöstään mm. sillä, että Pasilan peruskoulun toimintatapa antaa toivoa ja luo mahdollisuuksia sille, että kaupungissa voi käyttää saamen kieltä, elää saamelaisena ja oppia kulttuuria.

Saamen kieliteko -palkinto on käsityö, minkä tekijän valitsee Sámi Duodji ry. Palkinto on puusta tehty astia sarvikoristein (pohjoissaameksi gárri) ja sen valmistaja on käsityöntekijä Ilmari Tapiola, Utsjoelta.

2015

Kolttaraanu pöydällä.

Saamen kielineuvosto osoitti vuoden 2015 Kieliteko–palkinnon Mielenterveystalo.fi yhteistyöhankkeelle saamenkielisten palvelujen ja saamen kielen aseman edistämiseksi tehdystä ansiokkaasta työstä Suomessa. Mielenterveystalo.fi yhteistyöhankkeen verkkopalvelu sisältää pohjoissaamenkielisen masennuksen omahoito-ohjelman.

Saamen kieliteko -palkinto on käsityö, minkä tekijän valitsee Sámi Duodji ry. Kieliteko-palkinto on, pystykangaspuilla valmistettu perinteinen kolttaraanu, jonka on valmistanut kolttasaamelainen Aune Mettäpuro Sevettijärveltä.

2013

Taulu seinällä.

Saamen kielineuvosto myönsi Saamen kieliteko-palkinnon Yle Sápmille seuraavin perustein: Yle Sápmi on pitkäjänteisellä kymmenien vuosien työllä ansiokkaasti edistänyt saamen kielten asemaa ja tarjonnut palveluja saamen kielillä. Yle Sápmi on oman perustehtävänsä tiedonvälityksen ohella toiminut saamen kielten elävänä säilymisen ja myös saamen kielten elvyttämisen puolesta. Yle Sápmi on omalla toiminnallaan nostanut saamen kielten statusta sekä saamelaisten kotiseutualueella, että koko Suomessa.

Saamen kieliteko -palkinto on saamen käsityö (duodji), jonka valmistajan on valinnut Sámi Duodji ry. Palkintona oli kaksi Outi Pieskin maalamaa taulua.

2011

Kolme juuresta punottua astiaa.

Saamen kieliteko-palkinto jaettiin toisen kerran ja Saamelaiskäräjien saamen kielineuvosto myönsi Kieliteko-palkinnon Enontekiön kunnan ryhmäperhepäiväkoti Miessille. Ryhmäperhepäiväkoti Miessi on ansiokkaasti toteuttanut toiminnassaan saamelaisten kielellisiä oikeuksia ja edistänyt saamen kielen asemaa ja sen säilymistä. Ryhmäperhepäiväkoti Miessi on esimerkki siitä, miten pienillä resursseilla ja pitkäjänteisellä työllä voidaan saada aikaan merkittäviä tekoja saamen kielen säilymiseksi.

Saamen kieliteko –palkinto saamen käsityö (duodji), jonka valmistajan on valinnut Sámi Duodji ry. Palkinto oli juurista tehdyt astiat: juurikori (koltansaameksi vuä´ddču´ǩǩ), leipävati (koltansaameksi lei´bbtiskk) ja sokerikko (koltansaameksi säähharne´cc), ja niiden valmistaja on käsityöntekijä Matleena Fofonoff Nitsijärveltä, Inarista.

2010

Saamen kieliteko-palkinto jaettiin ensimmäisen kerran ja Saamelaiskäräjien saamen kielineuvosto myönsi Kieliteko-palkinnon Metsähallitukselle. Saamelaiskäräjien mielestä Metsähallitus on ansiokkaasti toteuttanut saamen kielilain velvoitteita ja edistänyt saamen kielen asemaa verkkoviestinnässään, asiakaspalvelussaan ja tiedotustoiminnassaan.

Saamen kieliteko –palkinto saamen käsityö (duodji), jonka valmistajan on valinnut Sámi Duodji ry. Palkintona oli koivunpahkasta tehty astia ja sen oli valmistanut käsityöntekijä ja lehtori Ilmari Laiti Inarista.