Sosiaali- ja terveyssektori

Saamelaiskäräjien sosiaali- ja terveyssektori valmistelee ja toimeenpanee saamelaisten hyvinvointiin, saamenkielisten ja kulttuurinmukaisten sosiaali- ja terveyspalveluiden turvaamiseen, kehittämiseen ja tutkimukseen koskevat asiat. Saamelaiskäräjien sosiaali- ja terveyssektorilla toimii myös Posken saamelaisyksikkö, SámiPoske 

Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus (Poske) on Lapin yliopiston, Saamelaiskäräjien, Lapin hyvinvointialueen ja Oulun seudun ammattikorkeakoulun muodostama sopimuksellinen organisaatio. Posken valtakunnallisena erityistehtävänä on saamenkielisten ja kulttuurinmukaisten palveluiden kehittäminen. Sámiposke edistää saamelaisten palvelutarpeen huomioimista palvelujen kehittämisessä sekä tiedontuotannossa. Saamelaisväestön palvelutarpeiden huomioimista varten perustettu yksikkö toimii Saamelaiskäräjien hallinnon yhteydessä. 

Yhteystiedot

Riitta Lehtola-Kosonen

Sosiaali- ja terveyssihteeri

Anni Koivisto

vs. sosiaali- ja terveyssihteeri