Koulutus- ja oppimateriaalitoimisto

Koulutus- ja oppimateriaalitoimiston tehtävänä on saamelaisten koulutuksen ja opetuksen sekä saamenkielisen oppimateriaalin tuottamista koskevat asiat.

Toimisto vastaa saamenkielisen oppimateriaalin suunnittelusta, valmistelusta ja jakelusta, saamelaisnuorten taidetapahtuman järjestelyistä, julkaisee saamelaisopetuksen tilastoja ja ylläpitää yhteyttä saamelaisopetusta järjestäviin kuntiin ja kouluihin sekä opetuksen hallintoon. Toimisto valmistelee ja toimeenpanee myös saamelaisten koulutusasiain yhteistyöelimen kokousten asiat ja osallistuu saamelaisen opetushallinnon pohjoismaiseen yhteistyöhön.

Ota yhteyttä

Bigga-Helena Magga

Koulutussihteeri

Puh. 040 570 2786 / 010 839 3121

bigga-helena.magga@samediggi.fi

Petra Kuuva

Oppimateriaalisihteeri

Puh. 040 677 2275 / 010 839 3119

petra.kuuva@samediggi.fi

Marita Aikio

Oppimateriaalisuunnittelija, pohjoissaamenkielinen oppimateriaali

Oona Länsman

Ma. oppimateriaalisuunnittelija, pohjoissaame vieraana kielenä

Miina Seurujärvi

Oppimateriaalisuunnittelija, inarinsaamenkielinen oppimateriaali

Raija Lehtola

Oppimateriaalisuunnittelija, koltansaamenkielinen oppimateriaali

Katja Lettinen

Oppimateriaalisuunnittelija, graafinen suunnittelu ja digitaalinen oppimateriaali

Unni Länsman

Oppimateriaalisuunnittelija, digitaalinen oppimateriaali

Tuuli Paadar

Ma. oppimateriaalisuunnittelija

Laila Aikio

Toimistosihteeri, oppimateriaalitilaukset

Saamen kielten etäopetuksen pilottihanke

Anne Olli

Hankekoordinaattori, Saamen kielten etäopetuksen pilottihanke