Legal terminology of administrative laws in the Northern Sámi in Finland and Norway -hanke

Saamelaiskäräjät on saanut EU:n Interreg Aurora hankerahoitusta juridiikan terminologian kehittämiseen pohjoissaamen kielelle. Hankkeen tavoitteena on kehittää pohjoissaamen kielen oikeudellista hallintoterminologiaa saamelaisten oikeusturvan vahvistamiseksi. Hankkeen tavoitteena on lisäksi varmistaa hallintolakien käännösten laatu ja yhdenmukaistaa saamen oikeudellista kieltä yli rajojen. Hankkeessa pyritään kehittämään hallinnollisia oikeustermistöjä kääntämällä Norjan ja Suomen keskeiset hallintolait pohjoissaamen kielelle. Hankkeen aikana kartoitetaan myös Norjan ja Suomen oikeudellisiin instanssien pohjoissaamen oikeusterminologian tarpeita.

Oikeusterminologian kehittäminen on tärkeää, koska se edistää mm. tarkkuutta, selkeyttä, oikeussuojaa, viestinnän tehokkuutta, lain noudattamista, oikeudellisten oikeuksien säilymistä ja oikeuskäytännön johdonmukaisuutta. Ymmärtämällä ja käyttämällä oikeusterminologiaa tehokkaasti yksilöt ja instituutiot voivat edistää oikeusjärjestelmän eheyttä ja oikeudenmukaisuutta.

Hankeaika on 1.5.-31.12.2024. Projektityöntekijäksi hankkeeseen on valittu OTM ja kielenkääntäjä Anne Nuorgam. Hankkeesta vastaa Suomen Saamelaiskäräjät yhdessä Saamelaisen elinkeino- ja tutkimuskeskuksen (Sámi ealáhus- ja guorahallanguovddáš SEG) kanssa.

Lisätietoja:

Anne Kirste Aikio, kieliturvasihteeri
+358 (0)40 707 5626 / 010 839 3124
anne-kirste.aikio@samediggi.fi

Anne Nuorgam, ma. projektityöntekijä
+358 (0)40 5343316 / anne.nuorgam@samediggi.fi