Saamenkieliset sosiaali- ja terveyspalvelut

Itsemääräämisoikeuden mukaan saamelaisilla tulee olla mahdollisuus päättää itse siitä, millaisia sosiaali- ja terveyspalveluja he tarvitsevat, millaiselle perustalle arvomaailmalle sekä hyvinvointikäsitykselle niiden tulisi rakentua.

Saamelaisten sosiaali- ja terveysalan kehittämisohjelma 2016-2019

Saamenkieliset sosiaali- ja terveyspalvelut

Jokainen käyttää sosiaali- ja terveyspalveluita jossain vaiheessa elämäänsä. Saamelaisilla on oikeus saada omakielisiä sosiaali- ja terveyspalveluita jokaisessa elämänvaiheessa.

Omakielinen palvelu sosiaali- ja terveyspalveluissa on erityisen tärkeää, koska niissä käsitellään yleensä hyvin henkilökohtaisia ja arkaluonteisia asioita. Tällaisista asioista voi olla vaikea puhua vieraalla kielellä. Kielen lisäksi sosiaali- ja terveyspalveluissa tarvitaan myös saamelaiskulttuurin ymmärtämistä. Saamelaiskulttuuri voi vaikuttaa esimerkiksi siihen, millaisilla palveluilla saamelaiset asiakkaat tavoitetaan. Asiakkaan kulttuuritaustan huomioiminen on osa laadukkaita sosiaali- ja terveyspalveluita.

Kuten muissakin saamenkielisissä palveluissa, myös sosiaali- ja terveyspalveluissa ensisijainen palvelun järjestämisen tapa on ohjata saamenkielinen asiakas saamenkieliselle työntekijälle. Tarvittaessa voidaan tulkkausta. Palveluiden järjestämisestä tulkkauksen avulla voit lukea lisää täältä.