Saamenkielisen palvelun järjestäminen tulkkauksen avulla

Saamen kielilain 19§:n  mukaan saamenkielinen asiointi on pyrittävä antamaan saamenkielisen henkilön hoidettavaksi. Jos tämä ei ole mahdollista, voidaan käyttää tulkkausta.

Jos tämä ei ole mahdollista, voidaan käyttää tulkkausta. Tulkkaus ei siis ole ensisijainen tapa järjestää saamenkielisiä palveluita vaan sitä käytetään vain silloin, jos viranomainen ei pysty ohjaamaan asiakasta saamenkieliselle työntekijälle. Saamenkielisten työntekijöiden rekrytoinnista voit lukea lisää täältä.

Tulkkaus on aina asiakkaalle maksutonta. Viranomainen huolehtii kustannusten lisäksi myös tulkin tilaamiseen liittyvistä käytännön järjestelyistä.

Saamelaisella asiakkaalla on oikeus tulkkaukseen vaikka hän osaisi suomea. Viranomaisen ei pidä kyseenalaistaa tulkin tarvetta. Tulkki ei ole paikalla vain asiakasta, vaan myös suomenkielistä viranomaista varten, joka ei muuten pysty tarjoamaan saamenkielistä palvelua.

Saamen kieliyhteisö on pieni, ja joskus tulkki voi olla esteellinen tulkkaamaan tietyn asiakkaan asiaa, tai tutun tulkin käyttö voi muuten tuntua hankalalta. Asiakkaan kanssa on hyvä etukäteen jutella siitä, kuka asiaa tulisi tulkkaamaan. Tulkilla on aina vaitiolovelvollisuus.

Kuvassa kaksi henkilöä puhuvat puhelintulkkauksen avulla

Tulkkien markkinat

Tulkkaus on vaativaa työtä, jossa voidaan tarvita monenlaista erikoissanastoa. Saamenkielisiä tulkkeja on vähän, ja tulkit työskentelevät freelancereina, eivät tulkkitoimistojen kautta. Alalla on tulkkien markkinat, ja tulkit päättävät palkkioistaan itse. Palkkiosta on hyvä sopia tulkin kanssa etukäteen, jotta viranomainen voi huomioida sen budjetissaan.

Saamelaiskäräjät ylläpitää listaa saamen kielten tulkeista ja kääntäjistä. Listasta löydät tulkkien yhteystiedot

Tulkin tilaamisen muistilista

 • Tee sopimus vakiotulkkien kanssa

  Saamenkieliset tulkit eivät toimi minkään tulkkikeskuksen alaisuudessa eikä tulkkien työtä koordinoida. Saamelaiskäräjät ylläpitää listaa saamenkielisten tulkeista ja kääntäjistä ja auttaa tulkkien käytössä, mutta kaikilla viranomaisilla tulisi olla etukäteen jo jonkinlainen järjestelmä suunniteltuna tulkkauksen järjestämiseen. Saamen kielten tulkkeja voi olla hyvin vaikea saada lyhyellä varoitusajalla.

 • Selvitä mahdollisuus etä- ja puhelintulkkaukseen

  Puhelintulkkauksen kautta voidaan saada saamenkielinen palvelu järjestettyä nopeasti.

 • Tarkista kieli

  Muista varmistaa, minkä saamen kielen tulkkia tarvitset: pohjois-, inarin- vai koltansaamenkielistä.

 • Omaisen ei tarvitse toimia tulkkina

  Asiakkaan omaisen ei tarvitse toimia tulkkina. Tulkille kuuluu maksaa asianmukainen korvaus. Jos omainen tulkkaa, hänelle on maksettava siitä korvaus.

 • Sovi palkkiosta

  Saamen kielten tulkit ovat freelancereita, joten palkkiot voivat vaihdella

 • Varmista tulkkauksen laatu

  Keskustele tulkin kanssa etukäteen esimerkiksi siitä, millaista erikoissanastoa hän todennäköisesti tulee tarvitsemaan.

 • Varaudu kysymyksiin

  Asiakasta voi mietityttää tulkkauksen vaikutus hänen asiansa käsittelyn aikatauluun ja se, kuka tulkkina toimii. Vaikka tulkilla on aina vaitiolovelvollisuus, pienessä kieliyhteisössä asiakasta voi mietityttää, onko tulkki tuttu tai sukulainen.  Varaudu aina vastaamaan kysymyksiin etukäteen.

Oikein vai väärin?

Tuttu asiakas on aina puhunut kanssani suomea, mutta nyt hän vaatii tulkkausta. Minun ei tarvitse järjestää tulkkausta suomea osaavalle henkilölle.

Väärin. Asiakkaalla on oikeus saamenkieliseen palveluun muusta kielitaidosta riippumatta. Jos saatavilla ei ole saamenkielistä työntekijää, palvelu on järjestettävä tulkkauksen kautta.

Tulkkaustilanne – miten toimin?

Tulkin käyttäminen voi henkilökohtaisissa tärkeissä asioissa tuntua hankalalta ja vaivaannuttavalta. Saamen kieliyhteisö on pieni, ja tulkki voi olla asiakkaan tuttu tai sukulainen. Tulkkaus voi siis jännittää asiakasta etukäteen. Myös viranomaista voi jännittää, jos hän ei ole käyttänyt tulkkia aiemmin. Alla muutama käytännön vinkki tulkkaustilanteeseen:

 • Viranomainen palvelee asiakasta, ei tulkkia. Muista siis huomioida asiakas, ja puhua suoraan hänelle. Tulkki hoitaa kyllä oman työnsä.
 • Tulkki on paikalla myös viranomaista varten. Asennoidu tulkkaukseen niin, että siitä on hyötyä myös sinulle, kun ymmärrät asiakasta paremmin ja voit keskittyä omaan työhösi.
 • Muistuta kaikille paikallaolijoille tulkin vaitiolovelvollisuudesta.
 • Anna tulkille aikaa. Tauota puhetta riittävästi, ja jätä asiakkaalle mahdollisuus kysyä tarkentavia kysymyksiä. Jos työnkuvaasi kuuluu fyysinen kontakti asiakkaaseen esimerkiksi terveydenhuollon palveluissa, odota, että tulkki ehtii kertoa, mitä tapahtuu ennen kuin aloitat toimenpiteitä.
 • Jos asiakas vaihtaa kieltä välillä suomeksi, älä kyseenalaista tulkkauksen tarvetta. Asiakkaalla on oikeus saamenkieliseen palveluun vaikka hän osaisi suomea.
 • Jos tulkkauksen järjestämiseen liittyy tekniikkaa, esimerkiksi puhelin- tai etäyhteyksiä, tarkista niiden toimivuus etukäteen.

Hyödyllisiä linkkejä