Kun koulussa on saamelainen oppilas

Kaikissa suomalaisissa kouluissa voidaan tukea saamelaisen oppilaan kielellisiä oikeuksia. Alla muutamia vinkkejä, joiden avulla koulu pääsee alkuun kielellisten oikeuksien huomioinnissa.

 1. Tutustu saamen kielten ja saamenkieliseen opetukseen liittyvään lainsäädäntöön

  Näin tiedät, millaisen opetuksen järjestämiseen kunnassanne on velvollisuus ja mahdollisuus. Lainsäädäntöön voit tutustua täällä.

 2. Selvitä etukäteen, järjestetäänkö kunnassanne jo nyt saamen kielten tai saamenkielistä opetusta

  Millä saamen kielillä, missä kouluissa, milloin? Milloin opetukseen pitää ilmoittautua? Jos opetusta on vain yhdessä koulussa, kuka huolehtii kyydeistä? Entä etäopetus?

 3. Kun kouluun tulee saamelainen oppilas, keskustele oppilaan ja vanhempien kanssa

  Kerro, millaisia mahdollisuuksia saamen kielten opetukseen on teidän kunnassanne ja koulussanne. Kysy, mitä saamen kieltä oppilas puhuu tai haluaisi oppia ja onko hänellä tarvetta äidinkielen vai vieraan kielen opetukseen.

 4. Verkostoidu

  Jos kunnassanne ei vielä järjestetä saamen kielten opetusta, mutta tiedät sille olevan tarvetta, ota yhteyttä esimieheesi, Saamelaiskäräjien koulutus- ja oppimateriaalisihteeriin, saamen kielten etäopetushankkeeseen ja alueenne saamelaisyhdistykseen. Yhdessä on helpompi miettiä ratkaisuja.

 5. Huomioi saamen kielet arjessa

  Voisivatko saamen kielet näkyä jollain tavalla koulunne arjessa? Vietetäänkö koulussanne saamelaisten kansallispäivää? Miten huomioit oppilaiden kaksi- tai monikielisyyden opetuksessa?

 6. Muista, että lainsäädäntö määrittelee vain minimitason

  Jokaisessa koulussa ja kunnassa voidaan huomioida saamen kielet paremmin kuin mitä lainsäädäntö vaatii. Kokonaan saamenkielistä opetusta on mahdollista järjestää kaikkialla Suomessa.

Saamenkielisten opettajien rekrytointiin löydät vinkkejä täältä.

Saamenkielisistä palveluista tiedottamiseen löydät vinkkejä täältä.

Saamenkielisten oppimateriaalien hankinnasta löydät lisätietoja täältä.