Saamelaisten sosiaali- ja terveyspalveluiden kehittäminen

Saamelaisten sosiaali- ja terveysalan palvelut kehittyvät jatkuvasti aivan kuten muutkin sosiaali- ja terveyspalvelut. Valtakunnalliset isot muutokset, kuten palveluiden siirtyminen verkkoon ja sote-uudistus, koskevat myös saamelaisten palveluja.

Viranomaisilla on vastuu kehittää saamelaisten sosiaali- ja terveyspalveluita aivan kuten he kehittävät palveluita myös muilla kielillä. Saamelaisten itsemääräämisoikeuden takia on tärkeää, että kehittäminen tapahtuu yhteistyössä Saamelaiskäräjien ja muun saamelaisyhteiskunnan, kuten järjestöjen, kanssa. Yhteistyö viranomaisten ja Saamelaiskäräjien kesken kannattaa, koska Saamelaiskäräjillä on ensikäden tietoa tulevista, saamelaisyhteiskunnan muutoksista kumpuavista palvelutarpeista. Tällaisia voivat olla esimerkiksi lapsiperheiden saamenkielisten palvelutarpeiden kasvu tietyssä kunnassa hyvin alkaneen kielenelvytyksen seurauksena tai saamenkielisten psykososiaalisen tuen palveluiden kasvu totuus- ja sovintokomission työn aloittamisen seurauksena.

Saamelaiskäräjät on linjannut Saamelaisten sosiaali- ja terveysalan kehittämisohjelmaan seitsemän päätavoitetta.

  1. Kehitetään saamelaisten osallisuutta ja tosiasiallisia vaikutusmahdollisuuksia
  2. Lisätään saamenkielisten ja kulttuurinmukaisten palveluiden saatavuutta ja saavutettavuutta
  3. Vahvistetaan saamelaisväestön henkistä hyvinvointia ja edistetään mielenterveyspalvelujen saatavuutta ja kehittämistä
  4. Kehitetään saamelaisväestön sosiaaliturvaa ja elinoloja
  5. Edistetään digitalisaatiota ja tietoturvan toteutumista saamelaisväestölle suunnatuissa palveluissa
  6. Turvataan saamelaisen sote-alan kehittämistoimnnan jatkuvuus ja edistetään saamelaisten terveyttä sekä hyvinvointia koskevaa tiedontuotantoa
  7. Gulahallan- Kehitetään vuorovaikutusta saamelaisväestön kanssa sosiaali- ja terveydenhuoltoon liittyvissä asioissa

Tehtävä työpaikalle

Tarkista, millaisia kehittämistoimenpiteitä ja muutoksia omalla työpaikallasi on viime aikoina tehty ja mitä on suunnitteilla. Miten saamelaisten asiakkaiden tarpeet on otettu niissä huomioon? Keskustele asiasta työkavereidesi tai esimiehesi kanssa.

Lue lisää