Kielellisten oikeuksien toteuttaminen käytännössä

Lainsäädännössä määritellään saamelaisten kielelliset oikeudet, mutta otetaan vain vähän kantaa siihen, millaisilla käytännön toimilla kielelliset oikeudet voidaan käytännön toiminnassa turvata. Täältä löydät vinkkejä siihen, millaisilla käytännön toimilla saamelaisten kielelliset oikeudet voidaan turvata viranomaisten päivittäisessä toiminnassa.