Tiedottaminen saamen kielillä

Saamen kielilain 8§:n mukaan viranomaisten on yleisölle suunnatussa tiedottamisessa käytettävä myös saamen kieltä. Saamen kielilaki linjaa, että erityisesti saamelaisten kotiseutualueen kuntien on tärkeää tiedottaa saameksi. Inarin kunnassa, jossa puhutaan kolmea saamen kieltä, tiedottaminen on hoidettava pohjois-, inarin- ja koltansaamen kielillä. Myös laajemmalla alueella toimivien viranomaisten on huomioitava kolme saamen kieltä.

Saameksi tiedottaminen on tärkeää, jotta saamenkieliset kuntalaiset ja kansalaiset ovat yhdenvertaisessa asemassa suomenkielisten kanssa.

Saamenkielisessä tiedottamisessa on kyse myös turvallisuudesta. Saamenkielinen tiedottaminen koronaviruksesta keväällä 2020 oli tärkeää, jotta myös saamenkielinen väestö sai luotettavaa viranomaistietoa taudilta suojautumisesta ja pystyi osaltaan vaikuttaa taudin leviämiseen.

Anne Länsman-Magga, sosiaali- ja terveyssihteeri, Saamelaiskäräjät

Mitä pitää tiedottaa saameksi?

Saamen kielilain mukaan saamelaisten kotiseutualueella kaikkien viranomaisten on laadittava ja annettava saameksi

 • ilmoitukset
 • kuulutukset
 • julkipanot
 • muut yleisölle annettavat tiedotteet
 • opasteet
 • yleisön käytettäviksi tarkoitetut lomakkeet ja niiden täyttöohjeet

Muiden viranomaisten on laadittava ja annettava saameksi vastaavat ilmoitukset, kuulutukset, julkipanot ja tiedotteet sekä lomakkeet täyttöohjeineen silloin, kun ne pääosin koskevat saamelaisia tai milloin siihen muuten on erityistä syytä.

Apua! En ole varma, mitä minun pitäisi tiedottaa saameksi.

Jos ylläolevasta listasta ei ole apua, hyvä perusperiaate saamenkieliseen tiedottamiseen on yhdenvertaisuus. Saamelaisilla on oikeus saada samat tiedot viranomaisen toiminnasta kuin suomenkielisilläkin. Lähtökohtaisesti tiedota siis kaikki samat asiat saamen kielillä kuin suomen kielelläkin. Voit kysyä neuvoa myös saamelaiskäräjien kieliturvasihteeriltä.

Missä pitää tiedottaa saameksi?

Saamenkielisessä tiedottamisessa käytetään kaikkia samoja tiedotuskanavia kuin organisaation tiedottamisessa muutenkin. Tiedotteiden lisäksi on tarpeen huolehtia, että esimerkiksi organisaation nettisivuilta löytyy ajankohtainen tieto saamenkielisistä palveluista.

 • Tarkista fontti

  Jos saamenkielinen tiedote julkaistaan kirjoitetussa muodossa, tarkista, että valittu fontti näyttää saamen kielen erikoismerkit oikein. Erityisesti koltansaamen erikoismerkit (Ââ, Čč, Ʒʒ, Ǯǯ, Đđ, Ǧǧ, Ǥǥ, Ǩǩ, Ŋŋ, Õõ, Šš, Žž) voivat näkyä joissakin fonteissa väärin. Koltansaamen erikoismerkkien kannalta toimivia fontteja ovat esimerkiksi Times New Roman ja Baskerville Old Face

 • Muista myös sosiaalinen media!

  Saamenkielinen yhteisö on pieni ja tiivis, ja sosiaalisen median postaukset leviävät helposti yhteisön sisällä. Sosiaalisessa mediassa haasteena voi olla rajoitettu merkkimäärä ja kolme saamen kieltä. Mieti valmiiksi, jaatko eri kieliversiot omina postauksinaan vai esimerkiksi alkuperäisen postauksen kommentteina.

  Saamenkielisessä tiedottamisessa kannattaa huomioida saamenkielinen media, kuten Yle Sápmi.

Yle Sápmi on ainoa saamenkielinen mediatalo, joka tuottaa säännöllisesti sisältöjä kaikilla Suomessa puhutuilla saamen kielillä. Päivittäin Yle Sápmi tavoittaa suuren joukon ihmisiä sekä saamen- ja suomenkielisillä uutis- ja ajankohtaistarjonnallaan. Yle Ođđasat-lähetyksen kautta tavoitamme joka arkipäivä satoja tuhansia ihmisiä, vaikka lähetys tuotetaan vähemmistökielillä.

Saamenkieliset tiedotteet ovat tärkeitä sisällön tuottamisessa, sillä niiden avulla saamme uusien tietojen lisäksi myös kielellistä tukea omaan työhömme. Tiedotteissa käytetyt sanat ja käsitteet auttavat toimittajia kirjoittamaan uutistekstejä, joissa on oikeat ja vakiintuneet käsitteet.

Tiedotteet kannattaa lähettää osoitteeseen sami.radio@yle.fi . Tästä osoitteesta kaikki toimittajamme löytävät uusimmat sähköpostit. Jos haluaa soittaa toimittajalle suoraan, kannattaa ottaa yhteyttä tuottajiimme. 

Maiju Saijets, päällikkö, Yle Sápmi

Miten tiedotetaan saameksi?

Saamenkielisessä tiedottamisessa on hyvä muistaa sekä kirjoitettu että puhuttu kieli. Moni iäkkäämpi saamelainen ei välttämättä lue saamea sujuvasti, mutta ymmärtää puhetta hyvin. Mieti valmiiksi, voisiko saamenkielisen tiedotteen julkaista äänitiedostona kielitaitoisen työntekijän lukemana tai videona. Esimerkiksi Inarin ja Utsjoen kunnat ovat tiedottaneet saameksi videoilla.

Inarin kunnan video koltansaamenkielisistä palveluista

Mistä käännökset?

Tiedottamisessa tarvitaan saamenkielisiä käännöksiä. Käännöksiä voi ostaa Saamelaiskäräjien kielitoimistolta tai freelancer-kääntäjiltä . Jos viranomaisella on saamenkielisiä työntekijöitä, myös heidän kanssaan voi sopia käännöksistä.

Saamen kielten kääntäjiä on vähän, ja heillä on paljon töitä. Siksi on hyvä toimittaa heille käännettävät tekstit hyvissä ajoin. Jos organisaatiossanne on tarvetta useille käännöksille, ne kannattaa toimittaa kääntäjille isompana kokonaisuutena. Varsinkin freelancer-kääntäjän näkökulmasta isompien kokonaisuuksien laskuttaminen on helpompaa. Ennakointi helpottaa kaikkien työtä.

Joskus käännöksiä voi tarvita nopeasti. Silloin on hyvä olla mietittynä valmiiksi, mistä käännökset tilataan, millainen budjetti niitä varten on varattu ja missä kanavissa niitä halutaan julkaista. Näin voidaan ottaa huomioon esimerkiksi joidenkin sosiaalisen median kanavien rajoitukset merkkimäärään.