Käännöspalvelut

Saamen kielen toimiston kielenkääntäjät auttavat tarvittaessa viranomaisten kanssa asioinnissa tarvittavien saamenkielisten asiakirjojen kääntämisessä. Emme järjestä tulkkauspalveluita, mutta henkilökunta voi auttaa tulkkien löytämisessä. Saamen kielen tulkkeja voi etsiä Saamelaiskäräjien ylläpitämästä kääntäjä- ja tulkkihakupalvelusta.

Ohje käännösten tilaamiseksi saamen kielen toimistosta

Käännöksen tilaamista varten tulee rekisteröityä/kirjautua Lingsom-palveluun.

  • Pyydämme toimittamaan palvelun kautta lähtotekstin aina word-tiedostona. Kääntäjät eivät tee tekstinkäsittelyä tilaajan puolesta.
  • Huomioithan, että Lingsom-järjestelmän automaattisähköpostit voivat ajautua roskapostiin. Voit estää tämän merkitsemällä Lingsomin turvalliseksi lähettäjäksi.
  • Lisätietoja antaa käännöstoiminnan koordinoinnista vastaava Tanja Kyrö puh. 040 676 6426, sähköposti: tanja.kyro@samediggi.fi
  • Jos Saamelaiskäräjien käännöstoimisto ei voi ottaa vastaa käännöstilausta, voit hakea freelancer-kääntäjiä hakupalvelusta.
  • Oletko epävarma saamen kielilain säädöksistä tai velvotteista? Tarkista täältä: https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2003/20031086 tai ota yhteyttä Saamelaiskäräjien saamen kielen toimistoon. Saamen kieliturvasihteeri neuvoo ja ohjeistaa saamen kielilaista.

Hinnat

Saamelaiskäräjien käännöksien hinnat 1.2.2020 alkaen:

  • Saamen kielen toimiston antamasta käännöksestä peritään palkkiota kieliparista suomi – saame (pohjoissaame, inarinsaame tai koltansaame) taikka päinvastoin 85 euroa/sivu ja sivulla 1 560 merkkiä välilyönteineen.
  • Jos käännettävä teksti on tavanomaista vaikeampi, käännöspalkkiota voidaan periä enintään 50 %:lla korotettuna samoin kuin kiireellisen työn käännöspalkkiota voidaan korottaa enintään 50%:lla. Jos käännös sisältää päivittämistä olemassa olevaan käännökseen voidaan vastaavasti hinnasta vähentää 50 % tai käyttää vähimmäisveloitusta.
  • Käännöksien vähimmäisveloitus on 25 euroa.

Muut kielelliset palvelut

Saamen kielen toimiston antamista muista kielellisistä palveluista, tekstin tarkistamisesta ja tulkkauspalveluista peritään 70 euroa jokaiselta alkavalta tunnilta.

Tulkkaus

Saamen kielen toimisto ei järjestä tulkkauspalveluita, mutta henkilökunta voi auttaa tulkkien löytämisessä. Saamen kielen tulkkeja voi etsiä kääntäjä- ja tulkkihakupalvelusta.