Oikeus saamenkielisiin sote-palveluihin

Kielelliset oikeudet ovat osa ihmisen perusoikeuksia. Omakielinen sosiaali- ja terveydenhuolto on tärkeä osa ihmisen perusturvallisuutta kaikissa elämän vaiheissa. 

Lain mukaan viranomaisilla on velvollisuus huolehtia saamenkielisten palvelujen järjestämisestä oma-aloitteisesti ja aktiivisesti ilman, että niitä tarvitsee erikseen vaatia. Viranomaisia velvoittavasta lakipohjasta löydät tietoa sivun alaosasta. 

Mikäli koet puutteita omakielisten palveluiden saatavuudessa, voit olla yhteydessä alla oleviin viranomaisiin. Viranomaisena lisätietoa saamelaisten kielellisistä oikeuksista löydät täältä 

Aluehallintovirasto

Eduskunnan oikeusasiamies

Eduskunnan oikeuskansleri

Yhdenvertaisuusvaltuutettu

Syrjinta.fi 

Asiakaspalvelu 

Pohjoissaameksi 

Syrjinta.fi 

Áššehasbálvalus 

Inarinsaameksi 

Syrjinta.fi 

Koltansaameksi 

Syrjinta.fi 

Omakielisiä sosiaali- ja terveyspalveluja turvaava lainsäädäntö