Alkuperäiskansojen elokuvakeskus Skábma

Alkuperäiskansojen elokuvakeskus Skábman tavoitteena on kehittää saamelaista elokuva-alaa sekä lisätä ja levittää saamenkielistä elokuvaja av-tuotantoa. Elokuvakeskuksen toiminnan lähtökohdat ovat sekä elinkeinolliset että kulttuurilliset. Keskuksen tavoitteena on luoda saamelaisalueelle toimintaedellytykset elokuvateollisuudelle, joka tuo syrjäseuduille uusia työpaikkoja ja uskoa tulevaisuuteen. Tavoitteena on myös edistää alan kansainvälistä alkuperäiskansojen yhteistyötä 

Alkuperäiskansojen keskuudessa medialla ja erityisesti elokuvalla on monta tehtävää. Elokuvat voivat auttaa katoavan kielen ja kulttuurin elvytyksessä, tuoda esiin yhteiskunnallisia epäkohtia, paljastaa vääriä ennakkokäsityksiä alkuperäiskansoista ja luoda yhteisöllisyyttä eri alkuperäiskansojen kesken. 

Elokuvakeskus Skábma järjestää elokuva-alan tapahtumia, kuten kursseja, luentoja ja elokuvaesityksiä, tehden saamelaiselokuvaa tunnetuksi. Skábma tukee saamelaisten elokuvien ja av-tuotteiden suunnittelua, kehittämistä ja tuotantoa mm. neuvonnalla ja osaamisen parantamisella. Keskus edistää elokuva- ja mediakasvatusta ja pyrkii parantamaan saamenkielistä lasten ja nuorten elokuvatarjontaa mm. dubbauksen avulla.  

Elokuvakeskuksen toiminta parantaa elokuvataiteen tekemisen edellytyksiä saamelaisalueella ja avaa mahdollisuuksia saamelaiselokuvan kansainvälistymiselle ja kulttuuriviennille. Elokuva välineenä tarjoaa perinnettä lähellä olevan nykyaikaisen mahdollisuuden oman kulttuurisen tiedon tallentamiseen ja siirtämiseen sekä uusien tarinoiden luomiseen, ja siten auttaa saamelaiskulttuuria säilymään elävänä ja kestävänä. Saamenkieliset elokuvat parantavat myös kielellisen tasa-arvoisuuden toteutumista sekä edistävät saamen kielten elvyttämistä.  

Alkuperäiskansojen elokuvakeskus on mukana järjestämässä ja kehittämässä Skábmagovat –elokuvafestivaalia. Skábmagovat-festivaalit on tärkeä foorumi saamelaisille elokuvantekijöille ja monien saamelaiselokuvien ensi-iltapaikka. Lasten ja nuorten festivaaleilla on tarjolla elokuvanäytöksiä sekä mediatyöpajoja. Enemmän festivaalista: www.skabmagovat.fi. 

Skábma järjestää elokuvaesityksiä Saamelaiskulttuurikeskus Sajoksen auditoriossa Inarissa sekä muualla saamelaisalueella yhdessä paikallisten toimijoiden kanssa. Elokuvakeskus välittää tietoa saamelaisista ja alkuperäiskansojen elokuvista kansainvälisille elokuvafestivaaleille, tapahtumajärjestäjille ja levittäjille sekä kuratoi näytöksiä myös erilaisiin tapahtumiin.    

Elokuvakeskuksen toimintaa rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö saamelaisen taiteen ja kulttuurin edistämiseen tarkoitetulla määrärahalla. 

Ota yhteyttä

Tarja Porsanger

Suunnittelija, alkuperäiskansojen elokuvakeskus Skábma