Nuorille

Saamelaiskäräjien alainen nuorisneuvosto toteuttaa Saamelaiskäräjien nuorisopoliittista toimintaa. Nuorisoneuvoston päätehtävänä on edistää saamelaisnuorten kielellisiä ja kulttuurisia oikeuksia ympäri Suomen sekä vahvistaa saamelaisnuorten kuuluvuutta saamelaiskulttuuriin. Poliittisen toiminnan lisäksi Nuorisoneuvosto on mukana hankkeissa, jotka kannustavat saamelaisnuoria käyttämään saamen kieliä sekä vahvistavat saamelaisnuorten identiteettiä esimerkiksi nuorisotyön kautta. Lisäksi Nuorisoneuvosto jakaa tietoa nuorille heitä koskevista asioista.

Nuorisoneuvosto valmistelee Saamelaiskäräjien lausunnot, aloitteet ja muut kannanotot, jotka koskevat saamelaisnuoria tai saamelaisnuorten elinoloja.

Tieto- ja neuvontasivusto

Sivuilta löytyy tietoa nuorisoneuvoston toiminnasta, saamelaisnuorten tieto- ja neuvontapalveluita ja videoblogeja. Nuorisoneuvosto on luonut turvallisen tilan ohjeistuksen saamelaisnuorille ja jakaa sivulla tietoa mm. seksuaali- ja mielenterveysasioista kaikilla Suomessa puhutuilla saamen kielillä.

Lue lisää

Ota yhteyttä

Elli-Marja Hetta

Nuorisosihteeri

Puh. 050 382 5179 / 010 839 3134

elli-marja.hetta@samediggi.fi

Ajankohtaista

Tutustu myös