Saamen kielten viikko

Giellavahkku / Ǩiõllneäʹttel / Kielâokko /  Kieliviikko

Milloin: 23.–29.10.2023

Missä: Kaikkialla Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa

Kenelle: Toivomme mahdollisimman monien osallistuvan Saamen kielten viikon viettoon.

Saamen kielten viikko järjestetään 23.-29.10.2023. Kaikki voivat valita itselleen sopivimman tavan Saamen kielten viikkoon osallistumiseksi. Kieliviikolla voi järjestää tapahtumia, osallistua itse tapahtumiin, tuoda saamen kieliä esille omassa ympäristössään ja toiminnassaan niihin luontevasti sopivalla tavalla.

Mikä on saamen kielten viikko ja sen tavoite?

Saamen kielten viikon tavoitteena on saada saamen kielille huomiota, näkyvyyttä ja kuuluvuutta kaikilla yhteiskunnan osa-alueilla Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa. Saamen kielet ovat tärkeitä yksitäiselle kielenkäyttäjälle, saamen kansalle ja myös suomalaiselle yhteiskunnalle. Saamen kielet toimivat viestinnän välineenä ja ne ovat osa identiteettiä, kulttuuriperintöä ja yhteenkuuluvaisuutta.

Oman kielen näkyminen arkipäivässä on tärkeää saamen kielten käyttäjille, saamen kielten asemalle, yhteenkuuluvuuden tunteelle. Saamen kielten näkyminen osoittaa myös kielen hyväksyntää yhteiskunnassa. Saamen kielten viikko on järjestetty vuodesta 2019 lähtien, jolloin vietettiin YK:n kansainvälistä alkuperäiskansojen kielten vuotta. Saamen kielten viikko on järjestetty siitä lähtien joka vuosi lokakuussa viikolla 43. Saamelaiskäräjät toteuttaa Saamen kielten viikon yhteistyössä Ruotsin ja Norjan Saamelaiskäräjien kanssa.

Miksi juuri teidän kannattaa osallistua saamen kielten viikkoon?

Toivomme, että Saamen kielten viikkoon osallistujat tuovat esille ja mahdollisuuksien mukaan käyttävät saamen kieliä toiminnassaan kieliviikolla. Haluamme, että suomalainen yhteiskunta oppii enemmän ja paremmin ymmärtämään saamen kieliä, saamelaista kulttuuria ja saamelaista yhteiskuntaelämää. Tähän työhön tarvitaan kaikkia mukaan. Osallistumalla Saamen kielten viikkoon voitte tukea tukea Suomen ja Euroopan Unionin ainoan alkuperäiskansan saamelaisten Suomessa puhumia pohjoissaamen, inarinsaamen ja koltansaamen kieliä.

Ehdotuksia aktiviteeteiksi ja materiaali saamen kielten viikolle 2023

Saamen kielten viikkoon voi osallistua monella tapaa. Voi käyttää valmiita materiaaleja tai järjestää tapahtumia. Esimerkkejä ja tietoa materiaaleista on alla olevassa listassa.

Lisää ehdotuksia  aktiviteeteiksi löytyy Saamen kielten viikon -internetsivulta

Osallistuessanne Kieliviikkoon, toivomme teidän käyttävän Kieliviikkoa koskevissa julkaisuissa, tiedotteissa ja tapahtumien yhteydessä aihetunnistetta #giellavahkko2023. Kieliviikon aihetunniste on tänä vuonna piitimensaamea, jonka kirjoitusjärjestelmä on vahvistettu viimeisimpänä saamen kielistä vuonna 2019.

Toivomme, että osallistutte Saamen kielten viikkoon. Yhdessä voimme saada saamen kielille näkyvyyttä ja lisätä tietämystä saamen kielistä Saamen kielten viikolla lokakuussa 2023!

Lisätietoja:

Saamen kieliasiainsihteeri Marko Marjomaa, puh. 050 438 2484 / 010 839 3183 marko.marjomaa(at)samediggi.fi