Raportit ja selvitykset

Saamen kieleen liittyviä raportteja ja selvityksiä:

Saamen kielen toimiston julkaisut

Saamen kielilain 29 §:n mukaiset kertomukset saamelaiskäräjille:

Saamen kielilain 29 §:n mukaisesti Saamen kielen toimisto yhdessä saamelaiskäräjien asettaman kielineuvoston kanssa antaa vaalikausittain Saamelaiskäräjille kertomuksen saamen kieltä koskevan lainsäädännön soveltamisesta sekä saamelaisten kielellisten oikeuksien toteutumisesta ja kieliolojen kehityksestä.