Saamen kielten etäopetus

Saamen kielten opetus voi tapahtua myös etäopetuksena. Etäopetus voi olla sopiva ratkaisu silloin, kun koulussa tai kunnassa ei ole mahdollista järjestää lähiopetusta. Siitä voi olla hyötyä erityisesti puhujamäärältään pienempien saamen kielten opetuksen järjestämisessä, jos opettajaa ei löydy samalta paikkakunnalta.

Saamen kielten etäopetusta annetaan erityisesti saamelaisten kotiseutualueen ulkopuolella. Saamelaislapsista jo yli 70% asuu saamelaisten kotiseutualueen ulkopuolella. Heidän saamisensa saamen kielen opetuksen piiriin joko lähi- tai etäopetuksella on tärkeää kaikkien Suomessa puhuttavien saamen kielten tulevaisuudelle.

Saamelaiskäräjät koordinoi Saamen kielten etäyhteyksiä hyödyntävän opetuksen pilottihanketta. Hanketta johtaa Utsjoen kunta ja rahoittaa Opetus- ja kulttuuriministeriö. Ensimmäisenä toimintavuonna hanke antoi saamen kielten opetusta yhteensä 16 koltansaamen, 18 inarinsaamen ja 19 pohjoissaamen oppilaalle. Hankkeessa oli mukana yhteensä 21 kuntaa ja 37 koulua. Hanke jatkuu vuoden 2020 loppuun asti. Hankkeen toiminnasta voit lukea lisää täältä.