Saamelainen varhaiskasvatus siirtää saamelaiskulttuuria eteenpäin

Saamenkielisessä varhaiskasvatuksessa ja kielipesissä on käytössä saamelainen varhaiskasvatussuunnitelma. Oma varhaiskasvatussuunnitelma auttaa huomioimaan saamen kielet ja saamelaisen kulttuurin varhaiskasvatuksessa. Saamelaisessa varhaiskasvatussuunnitelmassa nostetaan esiin saamelaisia kulttuuriarvoja.

Saamelaisen varhaiskasvatuksen kulttuuriarvot

  • identiteetti
  • yhteisöllisyys
  • luontoyhteys
  • perinteiset elinkeinot ja toimeentulo
  • sukupuolten välinen tasa-arvo ja ihmisyys
  • rauha ja sovinnollisuus
  • monikulttuurisuus
  • saamelainen musiikki, tanssi, kertomusperinne, taide ja kirjallisuus

Kasvatuskumppanuus jaetaan lapsen vanhempien ja suvun kanssa. Toiminnassa otetaan huomioon saamelainen perhekäsitys.

Saamelaisessa varhaiskasvatuksessa kieli ja kulttuuri tukevat toisiaan. Kieli auttaa lasta toimimaan omassa yhteisössään ja tutustumaan omaan kulttuurinsa. Saamelainen varhaiskasvatus tukee saamelaislasten perustuslain mukaista oikeutta ylläpitää ja kehittää omaa kieltään ja kulttuuriaan. Lisäksi se varmistaa, että saamelaislapsilla on muiden lasten kanssa yhdenvertainen mahdollisuus osallistua laadukkaaseen varhaiskasvatukseen, huomioiden lapsen kielellisen ja kulttuurisen taustan.