Saamen kielten ja saamenkieliset oppimateriaalit

Saamen kielten ja saamenkielisen opetuksen oppimateriaaleja tuottaa ja rahoittaa Suomessa Saamelaiskäräjät.

Saamenkielisiä oppimateriaaleja tarvitaan:

  • esi- ja perusopetukseen, lukio-opetukseen sekä ammatilliseen ja aikuiskoulutukseen
  • pohjois-, inarin- ja koltansaamen kielillä
  • äidinkieleltään saamenkielisille ja saamen kieliä vieraana kielenä opiskeleville

Oppimateriaaleja kaikilla kolmella saamen kielellä on tarve uudistaa valtakunnallisten opetussuunnitelmien muutosten yhteydessä. Myös saamenkielisillä oppilailla on oikeus opetussuunnitelman mukaiseen opetukseen. Lisäksi oppimateriaalien käyttötavat muuttuvat ja esimerkiksi digitaalisille materiaaleille on yhä suurempi tarve. Myös opettajat tarvitsevat työnsä tueksi esimerkiksi opettajan oppaita.

Oppimateriaaleja kaikilla saamen kielillä on tarpeeseen nähden liian vähän. Saamelaiskäräjät tuottaa uutta materiaalia koko ajan, mutta saamenkieliset opettajat joutuvat usein työnsä ohessa tekemään itse paljon materiaaleja.

Tehtävä työpaikalle

Jos olet saamenkielisen opettajan esimies, juttele opettajan kanssa siitä, millaisia materiaaleja hänellä on käytössään. Jos valmiita materiaaleja puuttuu, varmista, että opettajalla on mahdollisuus tehdä omaa materiaalityötä työajalla.

Ovatko saamen kielten ja saamenkieliset oppimateriaalit kalliita?

Saamelaiskäräjien tuottamat oppimateriaalit ovat ilmaisia peruskouluille, toisen asteen oppilaitoksille ja saamenkielisille varhaiskasvatusyksiköille. Koulut voivat tilata materiaaleja Saamelaiskäräjiltä täältä. Maksettavaksi jää vain laskutusmaksu ja postikulut.

Opettelen saamen kieltä itsenäisesti. Mistä saan oppimateriaaleja?

Myös yksityishenkilöt voivat tilata oppimateriaaleja Saamelaiskäräjiltä. Lue lisää. Voit hyödyntää myös avoimia digimateriaaleja, jotka löydät täältä.