Miten toimia, kun viranomainen ottaa yhteyttä saamelaiseen?

Kuvituskuva tietokoneesta

Saamen kielilaki edellyttää viranomaisten oma-aloitteisuutta ja aktiivisuutta saamelaisten kielellisten oikeuksien toteuttamisessa. Kun viranomainen ottaa yhteyttä saamelaiseen tai tiedottaa toiminnastaan laajemmalle yleisölle, joista osa on saamenkielisiä, on hyvä huomioida kielelliset oikeudet ennalta. Saamenkieliset palvelut on eri organisaatioissa järjestetty eri tavoilla, mutta tämä muistilista auttaa pääsemään alkuun.

 • Tarkista oman työpaikkasi käytännöt

  Joskus työpaikoilla on tietoisesti keskitetty saamenkielinen asiakaspalvelu saamenkieliselle työntekijälle. Varsinkin isoissa valtakunnallisissa organisaatioissa voi olla saamenkielisiä työntekijöitä, joita et tunne. Saamenkielinen työntekijä voi työskennellä muuallakin kuin saamelaisalueella. Tarkista etukäteen, onko joku työkavereistasi saamenkielentaitoinen ja kysy, voitko tarvittaessa ohjata saamenkielistä palvelua haluavan asiakkaan hänelle.

  Jos työpaikallasi järjestetään saamenkieliset palvelut tulkkauksen tai käännösten kautta, tarkista etukäteen työpaikkasi ajantasaiset käytännöt tulkkauksen ja käännöksen tilaamiseen kaikilla kolmella Suomen puhuttavalla saamen kielellä.

 • Huolehdi, että saamen kielet ovat näkyvästi esillä

  Saamen kielten tulee olla näkyvästi esillä viranomaisen kaikessa toiminnassa. Saamenkieliset sisällöt tulee olla helposti löydettävissä verkkosivuilta. Viranomaisen toimistoissa ja muissa tiloissa tulee olla selkeästi näkyvillä myös saamen kieli ohjeistuksissa ja muussa asiakkaalle suunnatussa informaatiossa. Saamenkielisten työntekijöiden saamen kielen taito tulee olla selkeästi esillä esimerkiksi rintamerkkien tai kylttien muodossa. Näin saamelaisella on helpompi aloittaa itsekin asiointi saamen kielellä, kun hän tietää, kuka työntekijä on saamenkielinen.

 • Kysy, mitä kieltä asiakas haluaa käyttää

  Kun viranomainen ottaa yhteyttä saamelaiseen, tulee hänen pyrkiä selvittämään, onko henkilö halukas käyttämään saamen kieltä asioinnissa. Väestötietorekisterissä olevaa äidinkielen merkintää voi käyttää apuna, mutta on muistettava, että on paljon saamenkielisiä saamelaisia, jotka eivät ole merkinneet äidinkielekseen saamen kieltä väestötietorekisteriin. Paras tapa on kysyä, millä kielellä henkilö haluaa asioida. Kysyessä kannattaa muistaa, että Suomessa puhutaan kolmea saamen kieltä: pohjoissaamea, inarinsaamea ja koltansaamea.

  Jotkin viranomaiset ovat antaneet asiakkailleen mahdollisuuden merkitä asiakasrekisteriinsä, että henkilö on saamenkielinen. Näin voi olla helpompi jatkossa tietää, millä kielellä lähestyä saamelaista. Tarkista, onko työpaikallasi mahdollisuutta tähän.

 • Tarjoa aina mahdollisuus saamenkieliseen asiointiin

  Kun viranomainen ottaa yhteyttä henkilöön tai asiakas saapuu viranomaisen luo asioimaan, on saamenkielisen palvelun mahdollisuus hyvä kertoa asiakkaalle.  Viranomainen ei voi varmasti esimerkiksi asiakkaan nimen perusteella tietää, onko henkilö saamenkielinen. Saamenkielisen palvelun mahdollisuudesta kannattaa siis kertoa varmuuden vuoksi. Vaikka juuri kyseinen asiakas ei haluaisi käyttää saamenkielistä palvelua, ei asiasta kertomisesta ole haittaa! Saamelaisyhteisö on Suomessa pieni ja tieto organisaationne saamenkielisistä palveluista voi levitä yhteisöön tällaisten myönteisten kokemusten kautta.

  Kirjallisia asiakirjoja lähetettäessä voi asian laittaa varmuuden vuoksi myös saameksi, jos se on käytännössä järkevää, tai vaihtoehtoisesti mainita suomenkielisessä tekstissä mahdollisuudesta saada asiakirjat myös saameksi.

Oikein vai väärin?

”En osaa saamea, joten minun ei tarvitse huomioida saamen kielilakia tai muita saamelaisten kielellisiä oikeuksia”

Väärin. Saamelaisten kielellisten oikeuksien toteuttaminen koskee kaikkia viranomaisia, yksittäisen virkamiehen kielitaidosta riippumatta. Niiden, jotka eivät itse osaa saamea, on erityisen tärkeää tutustua jo etukäteen saamelaisten kielellisiin oikeuksiin, jotta asia ei tulisi uutena asiakastilanteessa. Kielellisten oikeuksien toteuttamisen selvittely vasta asiakastilanteessa on raskasta sekä asiakkaalle että yksittäiselle virkamiehelle. Asiointi on sujuvampaa, kun viranomainen tuntee omat velvollisuutensa ja voimassa olevat käytännöt organisaatiossaan. Yllä olevaa muistilistaa saamenkielisen asiakkaan kohtaamisesta voi käyttää apuna, vaikka ei osaisi saamea itse.