Sääʹm Ǩiõllkaʹlddi

Sääʹm Ǩiõllkaʹlddi (Saamen Kielikaltio) lij sääʹm meer õhttsažtâʹvvjânnmallaš äʹšštobddiorgaan sääʹmǩiõlid kuõskki aaʹššin.

Sääʹm Ǩiõllkaʹlddi (Saamen Kielikaltio) lij sääʹm meer õhttsažtâʹvvjânnmallaš äʹšštobddiorgaan sääʹmǩiõlid kuõskki aaʹššin. Lääʹdd, Ruõcc da Taarr Sääʹmtiiʹǧǧi vuâđđeem sääʹmǩiõli ämmat- da resursskõõskõs Sääʹm Ǩiõllkaʹlddi lij vuâđđuum ǩiiddâs jiõččnaž tåimmorgaanân Taarr Sääʹmteʹǧǧ õhttvuõʹtte 2022.

  • Sääʹm Ǩiõllkaʹlddi vaʹsttad sääʹmǩiõlid kuõskki tâʹvvjânnmallaš õhttsažtuâj koordinâsttmõõžžâst, raavummšest da õõuʹdummšest.
  • Sääʹm Ǩiõllkaʹlddi jurddjen lij sääʹm ǩeʹrjjǩiõli da mainstemǩiõli šõddeem kulttuurääʹrb seeiltummuš, käddmõš da õõudâsviikkmõš di sääʹmǩiõli seeiltummuš, raavummuš da õõudâsviikkmõš  vääʹldeeʹl seämmast lokku jeeʹres sääʹmǩiõli taarbid, vaʹǯǯtõõzzid da resuursid.
  • Sääʹm Ǩiõllkaʹlddi vaʹsttad sääʹmǩiõli ǩiõllhuâlast.
  • Sääʹm Ǩiõllkaʹlddi toiʹmmai õhttsaž äʹšštobddiorgaanân sääʹm ǩeʹrjjǩiõli noormtummuž kuõskki aaʹššin. Tääzz koʹlle terminologia noormtummuš da ǩeeʹrjtemvuâkkõõzz.
  • Sääʹm Ǩiõllkaʹlddi tuâjjan lij regsmâʹtted sääʹmǩiõli sannõõzz da vieʹǩǩted nääiʹt peäʹlstes staanâd sääʹmǩiõli pueʹttiääiʹj.
  • Sääʹm Ǩiõllkaʹlddi taʹrjjad ǩiõllõõʹnnʼjid vuäʹpstõõzz ǩiõllaaʹššin, mâta ouddm. ǩiõllhuõllu õhttneei kõõččmõõžžin.

Lââʹssteâđ

Mika Saijets
Sääʹm Ǩiõllkaʹlddi jååʹđteei
+47 78 47 41 48, +47 902 01 138
mika.saijets(at)giellagaldu.org