Ǩiõllpieʹsstuåimmjummuš

Mii lij ǩiõllpieʹss? Ǩeäss-a tuu miõl ǩiõllpieʹss jiijjad päärnžad vueiʹtlvaž ouddpeâmmnääʹllen? Lij-a päärnžad ǩiõllpieʹzzest da ooʒʒak lââʹssteâđ ääʹššest? Tän seeidast lie vuâđđteâđ ǩiõllpieʹzzest da ǩiõll-lauggjest.

Niina Aikio-Siltala

Ǩiõllpieʹssohjjeei

Teʹl. 040 487 5414 / 010 839 3115

niina.aikio-siltala@samediggi.fi

Anne Kirste Aikio

Ǩiõllstaanpiisar

Teʹl. 040 707 5626 / 010 839 3124

anne-kirste.aikio@samediggi.fi

Sääʹm ǩiõllvuäpstõk 2.0