Sämikielâi káidusmáttááttâshaahâ já Deanuleagis sámástit -haahâ uárnejeh kielâravviittuv 13.10.2021

Sämikielâi káidusmáttááttâshaahâ já Deanuleagis sámástit -haahâ uárnejeh kielâravviittuv káidusmáttááttâs uáppei huolâtteijeid, stivrejeijeid, máttáátteijeid já rehtoráid koskoho 13.10.2021 tijme 18–19.30.

Äigi: koskoho 13.10.2021 tme 18–19.30

Saje: káidusohtâvuođâiguin

Čuosâttâhjuávkku: sämikielâi káidusmáttááttâshaavâ uáppei huolâtteijeeh, stivrejeijeeh, máttáátteijeeh já rehtoreh

Kielâravviittâheehid ääigi kieđâvuššâp huolâtteijei koččâmušâid já teemaid sehe faallâp sijjân vuovijd párnáá tâi nuorâ kielâidentiteet naanoodmân. Siämmást huolâtteijeeh finnejeh viärdásâštorjuu eres sämikielâlij párnái huolâtteijein.

Eehid ääigi pyehtip kieđâvuššâđ eereeb iärrás perruu kielâvaljiimijd, párnáá tâi nuorâ kielâlii ovdánem tuárjum sehe toimâm sämikielân sierâlágán pirrâsijn – ovdâmerkkân škoovlâst tâi palvâlusâi ooleest.

Mij tuáivup, ete uásálisteeh oovdânpyehtih koččâmušâid já fáddátuoivuid kieđâvuššâmnáál eehid ääigi. Koijâdâlmân västidem lii nomâttem. Jis tust lii koččâmuš, mutâ jieh haalijd, ete kieđâvuššâp tom eehid ääigi, te puávtáh kyeđđiđ meid tom vyelni orroo liiŋkâ peht. Deanuleagis sámástit -haavâ maaŋgâkielâlâšvuotâäššitobdee västid tuu koččâmušân šleđgâpoostâ peht. Tun puávtáh västidiđ koijâdâlmân tääbbin.

Deanuleagis sámástit -haavâ kielâravviittâh fáálá ravvim aašijn, moh lohtâseh sämikielân já maaŋgâkielâlâšvuotân. Kielâravviittâh tuárju já naanood sämikielâ já maaŋgâkielâlâšvuođâ perruin, instituutioin já pirrâsist. Mij išedep meid palvâlempyevtitteijeid kavnâđ vuovijd säämi kielâlaavâ olášutmân.

Káidusmáttááttâs vaanhimijeehid uárnejuvvoo kiđđuv 2022, mutâ mij avžuuttep huolâtteijeid väldiđ heerkiht ohtâvuođâ haavâ pargeid, jis láá koččâmušah teikâ ääših, moh smietâttiteh!

Lasetiäđuh:

Satu-Marjut Pieski, hahâhovdâ
satu.pieski(at)edu.utsjoki.fi
040 546 6514

Anni-Sofia Niittyvuopio, hahâkoordinaattor
anni-sofia.niittyvuopio(at)samediggi.fi
040 584 3098

Henna Aikio, anarâškielâ tijmemáttáátteijee
Henna.aikio(at)edu.utsjoki.fi
040 525 4013


Jyevi siijđo ovdâskulij

Eres uđđâseh