Sämitigge kiäsá Taažâ räjijotoluv lekkâm peeleest

Sämitigge kiäsá sisminister Maria Ohisalon Taažâ já Suomâ koskâsii rääji lekkâm peeleest. Koronavirus tiet meridum jotteemraijiittâsah láá čuáccám merhâšitteht Tave-Suomâ räjikuávlui sämmilâšaalmugân.

– Sämmilâšsiärváduvâin lii uáli táválâš, ete siärváduvâi já suuvâi jesâneh ääsih jo-uv fastâ tâi koskâpuddâsávt ránnjástaatâ kuávlust tâi joteh pargoost ránnjástaatâst. Koronavirus tiet meridum jotteemraijiittâsah láá tovâttâm merhâšittee negatiivlijd vaikuttâsâid sämmilâšaalmug paargon, áigápuátun já jotemân, já toos lasseen sosiaallij- já peerâkoskâvuođâi paijeentolâmân, paahud saavâjođetteijee Tuomas Aslak Juuso.

Raajij toppâm koronaepidemia tiet kiđđuv lii tovâttâm lasseen merhâšittee vaikuttâsâid sämmilij ärbivuáválij iäláttâsâi hárjutteijei toimâhinnáid já jotemân. Jotteemraijiittâsah láá tovâttâm merhâšittee vaikuttâsâid sämmilâšsiärvádâhân meid mudoi.

– Sämitige ibárdâs mield táálááš koronatile ij vaađâ innig rääji toppâm Taažâ já Suomâ kooskâst, peic rääji kolgâččii lekkâđ jo-uv ollásávt tâi kuuloold. Jis iä leehâ rääji, te ärbivuáválij iäláttâsâi, tego ovdâmerkkân puásuituálu hárjutteijeeh kärttih vaigâdis tilán. Rääji lekkâm ličij velttidmettum meid, vâi sierâ staatâi kuávlust orroo perruu já suhâsiärváduv jesânij teivâdem ličij máhđulâš já sierâ staatâin pargee ulmui pargo já áigápuátu torvejuvvojeh, juátká Juuso.

Sämitigge puáhtá oovdân ánumist, ete sämmilijn lii vuoigâdvuotâ uásálâšvuotân olssis kyeskee miärádâstohâmist. Aalmugijkoskâsij rajijguin juohhum algâaalmugist lii vuoigâdvuotâ paijeentoollâđ já ovdediđ oovtâstpargo já koskâvuođâid raajij rasta. Sämitigge pivdá-uv, ete puátteevuođâst sämikuávlust staatâ raajijd kyeskee miärádâstohâmist váldojeh huámmášumán vaikuttâsah algâaalmugân já torvejuvvoo Sämitiigán sämmilij virgálâš ovdâstemorgaanin máhđulâšvuotâ pyehtiđ oovdân uáivilis áášán.

Sämmilii kulttuurân kulá fastâ uássin suuvâ já siärváduv ohtâvuođâ toollâm já puohlágán oovtâstpargo iäláttâsâi, kavpâšem já eellim eres oosij syergist. Oovtâstpargo staatâi kooskâ lii táválávt intensiivlâš já velttidmettum sämmilij ärbivuáválij iäláttâsâi hárjutteijei kooskâ.

Sämitige áánnum sisministerân Taažâ räjijotoluv lekkâmân (10.6.2020) 

Lasetiäđuh:

Saavâjođetteijee Tuomas Aslak Juuso puh. 040 687 3394, tuomas.juuso(at)samediggi.fi

Vs. lahâčällee Kalle Varis puh. 050 384 7040, kalle.varis(at)samediggi.fi

 

Kove: Tarja Länsman


Jyevi siijđo ovdâskulij

Eres uđđâseh