Kollekielâ-kielâpalhâšume Ole Henrik Maggan

Ole Henrik Magga

Emeritusprofessor Ole Henrik Magga.   Kove: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Tave-eennâmlâš säämi kielâpalhâšume Kollekielâ lii mieđettum ive 2022 emeritusprofessor Ole Henrik Maggan. Sun lii ubâ elimis porgâm merhâšittee pargo sämikielâi ovdedem já siäiluttem oovdân. Sun lii eellimpargoinis čáittám sämmiláid já olgomaailmân, ete sämikielâ lii tehálâš já ellee kielâ.

Ruotâ tooimâi taan ive išedin, ko jyehi nubbe ive jyehimnáál Kollekielâ-kielâpalhâšume juohhui lovváád tove. Palhâšume jyehimtilálâšvuotâ uárnejui Tukholmast 18.1.2023 tollum ministerij já Sämitige saavâjođetteijei čuákkim ooleest.

– Sämikielâi siäiluttem já ovdedem lii eromâš tehálâš. Ole Henrik Magga lii lamaš kuhháá stuorrâ ovdâkove sämikielâi kiävtust, já tondiet mun lam čiävláá, ko puávtám keigiđ Kollekielâ-kielâpalhâšume onne Ole Henrikân, iätá kulttuurminister Parisa Liljestrand.

– Mun lam hirmâd ilolâš, ko mun puávtám tuáivuttiđ luho Ole Henrik Maggan Gollegiella-palhâšuumeest 2022. Suu eellimääigi pargo čáittá, ete sun áánsáš sehe tubdâstâs já palhâšume, iätá Sämitige stiivrâ saavâjođetteijee Håkan Jonsson.

Ole Henrik Magga lii šoddâm ive 1947 Kuovdâkiäinust Tave-Taažâst. Ole Henrik Magga lii luuvijd iivijd porgâm kielâi ovdedem oovdân, eereeb iärásij sierâ akateemlij uápui, tutkâmuš já oppâmateriaalij ovdedem sehe máttááttâs peht. Magga lii ovdedâm tááláá tavesämikielâ čäällimvuáháduv, čáállám maadâsämikielâ kielâoopâ oovtâst Lajla Mattsson Maggain já uásálistám sehe ume- já pitteemsämikielâ čäällimvuáháduvâi oovdedmân.

Magga lii meid uásálistám algâaalmugij instituutioi vuáđđudmân aalmuglii já aalmugijkoskâsii tääsist ei. nuuvt, ete sun tooimâi OA algâaalmugij pisováá foorum vuossâmuš saavâjođetteijen já lâi vuáđđudmin Taažâ Sämitige, mon vuossâmuš saavâjođetteijen Ole Henrik Magga tooimâi.

Lasetiäđuh

Lostâmediatiäđáttâs Gollegiella (ruotâkielân)


Jyevi siijđo ovdâskulij

Eres uđđâseh