Mijá tekno -kielâteknologiaseminaar Luuleest

Kädet kannettavan tietokoneen näppäimistöllä.

Ruotâ, Suomâ já Taažâ Sämitigeh puávdejeh kielâteknologiaseminaarân Lulán.

Vyesimáánu 10.–11. peeivi uárnejeh Ruotâ, Suomâ já Taažâ Sämitigeh Mijá tekno -kielâteknologiaseminaar Luuleest. Seminaar lii uási Sämitiigij koskâsâš oovtâstpargo algâaalmugkielâi aalmugijkoskâsii ihelove (IDIL 2022-2032) ooleest. Seminaar ulmen lii kavnâđ sämmilii njunošproojeekt (Flagship-proojeekt) kielâteknologia syergist, mon ooleest Sämitigeh pargeh korrâsávt ja mast lii ävkki oles sämisiärvádâhân.

Kielâteknologia ovdán jotelávt pirrâ maailm. Tondiet lii Sämitiigij mielâst eromâš tehálâš, ete mij sämmiliih pastep čuávvuđ ovdánem, já tienuuvt visásmittiđ mii kielâi puátteevuođâ. Sämitigeh aneh meid tehálâžžân tom, ete sämiaalmug lii mieldi hammiimin puátteevuođâ čuávdusijd, moiguin mij pajedep já ovdedep mii kielâid – meid kielâteknologia maailmist.

Seminaarân láá puávdejum luvâldeijeeh jieškote-uv sämmilâš lájádâsâin já instituutioin já ulmen lii tarkkuđ vijđáht, ete magareh kielâteknologâliih táárbuh sämisiärváduvâst láá. Seminaar vuossâmuu peeivi láá luvâlduvah já paaneelsavâstâllâm. Seminaar nubbe peivi lii väridum pargopááján, mast peessâp oovtâst čokkiđ jurduid já pyehtiđ oovdân táárbuid.

Ep vuolgât seminaar stream peht ige toos pyevti uásálistiđ káidusohtâvuođâi peht.

Seminaar: Mijá tekno – Gåk giellateknologiddja máhttá åvdedit sámegielajt? (Mijá tekno – Maht kielâteknologia puáhtá ovdediđ sämikielâid?)

Kuás: Vyesimáánu 10.–11. 2022

Kost: Kulturens hus, Skeppsbrogatan 17, 97231 Lule

Almottâttâm: Meriäigi 8.4.2022
https://response.questback.com/sametingetsverige/ld1hlny7hd

Lasetiäđuid adeleh:

Ingegerd Vannar, e-poasta ingegerd.vannar@sametinget.se, tlf. +46 980 780 29

Marko Marjomaa, e-poasta marko.marjomaa@samediggi.fi, tlf. +358 50 438 24 84

Inger Anne Marie Pulk, e-poasta inger.anne.marie.pulk@samediggi.no, tlf +47 78 48 42 07


Jyevi siijđo ovdâskulij

Eres uđđâseh