Mijá tekno -ǩiõllteknologiaseminaar Juuʹlvest

Kädet kannettavan tietokoneen näppäimistöllä.

Ruõcc, Lääʹdd da Taarr Sääʹmteʹǧǧ kåčča ǩiõllteknologiaseminaaʹre Juuʹleeva.

Vueʹssmannu 10–11. peeiʹv jäʹrjste Ruõcc, Lääʹdd da Taarr Sääʹmteʹǧǧ Mijá tekno -ǩiõllteknologiaseminaar Juuʹlvest. Seminaar lij pieʹǩǩ Sääʹmteeʹǧǧ alggmeerǩiõli meeraikõskksa lååi eeʹjj õhttvuõđâst šõddi (IDIL 2022-2032) õhttsažtuâj. Seminaar täävtõssân lij kaunnâd sääʹm njoonašprojeʹktt (Flagship-projekti) ǩiõllteknologia sueʹrjest, koon peäʹlest Sääʹmteeʹǧǧ reâugga da kååʹtt lij äuʹǩǩen veeʹzz sääʹm õhttsažkådda.

Ǩiõllteknologia ouddan jåʹttlõnji pirr maaiʹlm. Tõn diõtt lij Sääʹmteeʹǧǧ miõlâst samai vääžnai, što mij säʹmmla pâʹsttep seuʹrrjed ouddnummuž, da nääiʹt ainsmâʹtted jiiʹjjen ǩiõli pueʹttiääiʹj. Sääʹmteeʹǧǧ âʹnne še vääžnʼjen tõn, što sääʹm-meer lij mieʹldd raajjmen pueʹttiääiʹj räʹtǩǩummšid, koin kaggâp da viikkâp õõudâs jiiʹjjen ǩiõl – še ǩiõllteknologia maaiʹlmest.

Seminaaʹre liâ koččum loǥlmõõʹsti jeeʹres sääʹm stroiʹttlin da instituutioin da miârktõssân lij taʹrǩstõõllâd, što måkam ǩiõllteknolooglaž taarb sääʹm õhttsažkååʹddest liâ. Seminaar vuõssmõs peeiʹv liâ looǥǥâlm da paneeʹlsaǥstõõllmõš. Seminaar nuʹbb peiʹvv lij vaʹrrjum tuâjjpäjja, koʹst piâzzât õõutsââʹjest noorrâd jurddjid da puʹhtted ouʹdde taarbid.

Seminaar jeät striʹjmme, ij ǥa tõõzz leäkku vueiʹtlvaž vuässõõttâd ougglõsõhttvuõđin.

Seminaar: Mijá tekno – Gåk giellateknologiddja máhttá åvdedit sámegielajt? (Mijá tekno – Mäʹhtt ǩiõllteknologia vuäitt oouʹdeed sääʹmǩiõlid?)

Kuäʹss: Vueʹssmannu 10.–11. 2022

Koʹst: Kulturens hus, Skeppsbrogatan 17, 97231 Juuʹlev

Iʹlmmtõõttmõš: Mieʹrräiʹǧǧ 8.4.2022
https://response.questback.com/sametingetsverige/ld1hlny7hd

Lââʹssteâđaid õuʹdde:

Ingegerd Vannar, e-poasta ingegerd.vannar@sametinget.se, teʹl. +46 980 780 29

Marko Marjomaa, e-poasta marko.marjomaa@samediggi.fi, teʹl. +358 50 438 24 84

Inger Anne Marie Pulk, e-poasta inger.anne.marie.pulk@samediggi.no, teʹl. +47 78 48 42 07


Jueʹjj seeid ooudårra

Jeeʹres ođđâz