Saavâjođetteijee Juuso uásálistij Arctic Arts Summitân Yukonist 

Saavâjođetteijee Tuomas Aslak Juuso já Taažâ Sämitige räđijeessân Maja Kristine Jåma. 

Sämitige saavâjođetteijee Tuomas Aslak Juuso uásálistij Arctic Arts Summitân ađai Arktâsii taiđuu alemus čuákkimân 27.–29. kesimáánu 2022, mii uárnejui Whitehorse kaavpugist Yukonist Kanadast.

Kuálmád tove ornimnáál tábáhtus nuurâi oohtân arktâsij staatâi já sirkumpolaarlii kuávlu algâaalmugij ovdâsteijeid. Arktâsii taiđuu alemuu čuákkim ulmen lii nanodiđ taiđuu já kulttuur tavveen sehe ovdediđ taiđuu já kreatiivlij suorgij sirkumpolaarlii oovtâstpargo. Ive 2022 tábáhtus teema lii Connection to Land (ohtâvuotâ enâmân).

– Taaiđâ lii mijjân algâalmugáid ohtâ tehálâš vyehi olgospyehtiđ já savâstâllâđ äigikyevdilis aašijn. Maŋgii mii taiđust uáinoo nanosávt algâaalmugij árvumaailm sehe ohtâvuotâ mii ärbivuáváláid enâmáid já čassijd. Mun anam tehálâžžân, ete sirkumpolaarlii kuávlu algâaalmugij ovdâsteijein láá tágáreh tilálâšvuođah, main mij čokkânep oohtân taiđuu ooleest, paahud Sämitige saavâjođetteijee Juuso.

Tábáhtus ääigi Juuso uásálistij meid puoh kuulmâ Sämitige sehe Taažâ já Ruotâ kulttuurraađij (kulttuurrådet) sehe taiđuu ovdedemkuávdáá teivâdmân, kost savâstâllui ei. puátteevuođâ oovtâstpargoost.

Luuvâ lase tábáhtusâst: https://arcticartssummit.ca/

Lasetiäđuh:

Tuomas Aslak Juuso
Saavâjođetteijee
040 687 3394
tuomas.juuso@samediggi.fi


Jyevi siijđo ovdâskulij

Eres uđđâseh