Sämikielâi káidusmáttáátteijeeh tuálih ávus čáitustiijmijd Euroop kielâi peeivi 1.10.

Sämikielâi káidusmáttááttâs haavâ máttáátteijeeh tuálih vástuppeeivi 1.10.2021 15 miinut kukkosijd ávus čáitustiijmijd anarâš-, nuorttâlâš- já tavesämikielân. Čáitustijmeh uárnejuvvojeh káidusin.

Euroop komissio já Helsig ollâopâttuv kielâkuávdáš uárnejeh taan čoovčâ Euroop kielâi peeivi Suomâ váldutábáhtus. Tábáhtusoho 26.9.—2.10. ääigi uárnejuvvojeh tábáhtusah já almostittojeh materiaaleh, moh pyehtih oovdân kielâi maaŋgâlágánvuođâ tehálâšvuođâ sehe kielâi já vuáruvaikuttâs oovtmanolii oppâmân lohtâseijee uáinuid. Sämitigge lii mieldi ohjelmist.

Euroop kielâi peivi tiäddut maaŋgâkielâlii já kulttuurij koskâsii vuáruvaikuttâs tergâdvuođâ. Peeivi juhlom ulmen lii movtijdittiđ puohâid oppâđ já kevttiđ kielâid maaŋgâin tilálâšvuođâin já pirrâsijn. Virgálâš Euroop kielâi peivi lii pasepeivi 26.9.

Tijmijd puáhtá uásálistiđ jieškote-uv uáppee jiečânávt, teikâ oles luokka puáhtá uásálistiđ oovtâst siämmáá puudân ohtsii piergâsijn. Uásálistiđ puáhtá meid eenâb ko oovtâ tiijmán. Uásálistem čáitustiijmán lii nuuvtá, mutâ toid kalga almottâttâđ muuneeld 27.9.2021 räi. Almottât čáitustiijmán tääbbin.

Oppâtiijmij ääigih:

Tavesämikielâ 12.30, máttáátteijee Joni Saijets

Anarâškielâ 14.00, máttáátteijee Henna Aikio

Nuorttâlâškielâ 14.30, máttáátteijee Sirkka Sanila

Luuvâ lase peeivi ohjelmist tääbbin.

Lasetiäđuh:

Satu-Marjut Pieski, hahâhovdâ
satu.pieski(at)edu.utsjoki.fi
040 546 6514

Anni-Sofia Niittyvuopio, hahâkoordinaattor
anni-sofia.niittyvuopio(at)samediggi.fi
040 584 3098

Anne Kirste Aikio, kielâtorvočällee
anne-kirste.aikio(at)samediggi.fi
040 707 5626


Jyevi siijđo ovdâskulij

Eres uđđâseh