Sämiparlamentarijkkáreh čokkânii savâstâllâđ ruánáá nubástus vaikuttâsâin sämi-iäláttâssáid 

Čiččâd sämiparlamentarijkkárij konferens uárnejui Ruotâ Arvidsjaurist 30.  – 31.5.2023.  Konferensân uásálistii sämiparlamentarijkkáreh Suomâst, Ruotâst já Taažâst.  Taan ive teeman lijjii ruánáá nubástus já purrâmušsorjoomettumvuotâ.  Konferensist kullojii ei. äššitobdeeluvâldâlmeh pieggâvyeimi, mecciráhtálâšvuođâ sehe kuáivuttâhtooimâ vaikuttâsâin sämi-iäláttâssáid.

Saamelaisparlamentaarikkojen konferenssin ryhmäkuva. Kuva: Kent Norberg.Sämiparlamentarijkkárij konferens juávkkukove.  Kove:  Kent Norberg 

Sämitige saavâjođetteijee Tuomas Aslak Juuso lii tuđâvâš, ete sämiparlamentarijkkáreh pessii vuot čokkâniđ já savâstâllâđ ohtsâš aašijn sehe hástusijn ruánáá nubástusâst, tastko tast láá čuuvtij háástuh sämikuávlu luánduriggoduvâi kevttim uáinimčievâst.

– Ruánáá nubástus já toos lohtâseijee tooimâid kalga valmâštâllâđ vuáruvaiguttâsâst Sämitigijguin, vâi háitulâš vaiguttâsâid sämiohtsâškoodán puáhtá väldiđ huámmášumán já estiđ muuneeld.  Sämmilijn kalga leđe algâaalmugin tuođânálásâš máhđulâšvuotâ vaiguttiđ miärádâstohâmân, iätá Juuso.

Arvidsjaur konferens tuhhiittij lasseen sämmilij ärbivuáválâš aassâmkuávlui luánduriggoduvâi ávhástâllâm sehe purrâmušsorjoomettumvuođâ kietâdâllee julgáštus, mon mield sämikuávlu luánduriggoduvâid ij uážu ávhástâllâđ sämmilij mieđâttáá.  Julgáštusâst lii vátámuššân ete sämikuávlust tuáimee uásipeleh rähtih olmoošvuoigâdvuođâstandardijd já –politiik, vâi sämmilij algâaalmugvuoigâdvuođâid puáhtá suojâliđ já kunnijâttiđ.  Lasseen julgáštus váátá Tave-enâmijd rähtiđ lavâlâš já olášuttum riehtisyeje sämmilij sosiaallâš pyereestvajemân.

Säämi parlamentaarlâš rääđi toimâvuávám mield sämiparlamentarijkkárij konferens uárnejuvvoo jyehi kuálmád ive, já toos uásálisteh Suomâ, Taažâ já Ruotâ Sämitiigij jesâneh sehe Ruošâ peln sämmilij ovdâsteijee.  Ive 2020 konferens tollui Anarist pandemia tiet esken ive 2022.  Čuávuvâš konferens lii tárguttâs orniđ ive 2026.  Säämi parlamentaarlâš rääđi västid sämiparlamentarijkkárij konferens keevâtlâš orniimist.

Lasetiäđuh:

Tuomas Aslak Juuso
Saavâjođetteijee
040 687 3394
tuomas.juuso@samediggi.fi

Inka Saara Arttijeff
Aalmugijkoskâsâš aašij čällee
050 574 7629
inka-saara.arttijeff@samediggi.fi


Jyevi siijđo ovdâskulij

Eres uđđâseh