Saamelaisparlamentaarikot kokoontuivat keskustelemaan vihreän siirtymän vaikutuksista saamelaiselinkeinoihin

Seitsemäs saamelaisparlamentaarikkojen konferenssi järjestettiin Ruotsin Arvidsjaurissa 30. – 31.5.2023. Konferenssiin osallistui saamelaisparlamentaarikkoja Norjasta, Ruotsista ja Suomesta. Tämän vuoden teemoina olivat vihreä siirtymä ja ruokaomavaraisuus. Konferenssissa kuultiin mm. asiantuntijaluentoja tuulivoiman, metsäteollisuuden sekä kaivostoiminnan vaikutuksista saamelaisiin elinkeinoihin.

Saamelaisparlamentaarikkojen konferenssin ryhmäkuva. Kuva: Kent Norberg.
Saamelaisparlamentaarikkojen konferenssin ryhmäkuva. Kuva: Kent Norberg

Saamelaiskäräjien puheenjohtaja Tuomas Aslak Juuso on tyytyväinen, että saamelaisparlamentaarikot pääsivät jälleen kokoontumaan ja keskustelemaan yhteisistä asioista sekä haasteista vihreään siirtymään liittyen, sillä se ei ole ongelmaton saamelaisalueen luonnonvarojen käytön näkökulmasta.

– Vihreää siirtymää ja siihen liittyviä toimia tulee valmistella vuorovaikutuksessa Saamelaiskäräjien kanssa, jotta haitallisia vaikutuksia saamelaisyhteiskuntaan voidaan huomioida ja ennaltaehkäistä. Saamelaisilla tulee alkuperäiskansana olla tosiasiallinen mahdollisuus vaikuttaa päätöksentekoon, sanoo Juuso.

Arvidsjaurin konferenssi hyväksyi lisäksi saamelaisten perinteisten asuinalueiden luonnonvarojen hyväksikäyttöä sekä ruokaomavaraisuutta käsittelevän julistuksen, jonka mukaan saamelaisalueen luonnonvaroja ei saa hyödyntää ilman saamelaisten asianmukaista suostumusta. Julistuksessa vaaditaan kaikkia saamelaisalueella toimivia tahoja luomaan ihmisoikeusstandardit ja –politiikka, jotta saamelaisten alkuperäiskansaoikeuksia suojellaan ja kunnioitetaan. Lisäksi julistus vaatii Pohjoismaita laatimaan laillisen ja toteutetun oikeudellisen suojan saamelaisten sosiaaliselle hyvinvoinnille.

Saamelaisen parlamentaarisen neuvoston toimintasuunnitelman mukaan saamelaisparlamentaarikkojen konferenssi järjestetään̈ joka kolmas vuosi, ja siihen osallistuvat Suomen, Norjan ja Ruotsin Saamelaiskäräjien jäsenet sekä Venäjän puolelta saamelaisten edustaja. Vuoden 2020 konferenssi pidettiin Inarissa pandemian vuoksi vasta vuonna 2022. Seuraava konferenssi on tarkoitus järjestää vuonna 2026. Saamelainen parlamentaarinen neuvosto vastaa saamelaisparlamentaarikkojen konferenssin käytännön järjestämisestä.

Lisätietoja:

Tuomas Aslak Juuso
Puheenjohtaja
040 687 3394
tuomas.juuso@samediggi.fi

Inka Saara Arttijeff
Kansainvälisten asioiden sihteeri
050 574 7629
Inka-saara.arttijeff@samediggi.fi


Jaa sivu eteenpäin

Muita uutisia