Suomâ Sämitigge já Tiänu kyelituálukuávlu kiäsádâteh Tiänu pivdonjuolgâdusráđádâlmijn Taažâ virgeomâhái čovgâ vátámâš keežild

Tyhjä vene joen rannassa.

Tiänu ráđádâllâmairâskode Suomâ Sämitige ovdâsteijeeh já Tiänu kyelituálukuávlu kiäsádâteh Tiänu pivdonjuolgâdusráđádâlmijn, ko ráđádâlmeh láá pisánâm Taažâ virgeomâhái čovgâ vátámâšân kieldiđ luosâpivdo Tiänust ollásávt čuávuváá pivdonjuolgâdusâst. Luosâ pivdokiäldu ličij vyeimist 5–7 ihheed. Hináh ráđádâlmij juátkimân iä innig lah.

Tiänu kyelituálukuávlu lii jo meridâm kiäsádâttâđ ráđádâlmijn. Suomâ Sämitigge tuárju Tiänu kyelituálukuávlu miärádâs já Sämitige stivrâ kieđâvuš ääši puáttee oho čuákkimist Tiänu ráđádâllâmairâskode Sämitige ovdâsteijei iävtuttâs vuáđuld.

Suomâ Sämitigge já Tiänu kyelituálukuávlu aneh, ete Taažâ virgeomâhái ovdâsteijee láá tovâttâm ráđádâlmij pisánem, tastko sij iä paste miettâđ luosâpiivdon ubâ uccâ meereest Tiänust, iäge sij nuávdit aalmugijkoskâsii merâriehtialmossopâmuš kođostaatâprinsiip.

– Lii oskomettum, maht Taažâ suává Tiänu luosânaalij pivdo jieijâs riddokuávlust siämmást, ko tot váátá luosâpivdo kieldim Tiänust, iätá Tiänu kyelituálukuávlu stiivrâ saavâjođetteijee Mika Aikio.

Suomâ staatârääđi asâttij Tiänu pivdonjuolgâdus Suomâ ráđádâllâmairâskode vyesimáánust 2020 já adelij ráđádâlmáid kyehti váldu-ulme: Tiänu luosânaalij iäláskittem já sämmilij vuoigâdvuođâi olášume ovdedem. Meid Taažâ haldâttâs ceelhij ovdil ráđádâlmijd ulmen sämmilij vuoigâdvuođâi nanodem.

– Suomâ eennâm- já meccituáluministeriö já eres ministeriöi ovdâsteijeeh láá ráđádâlmijn piäluštâm sämmilij já eres kuálástemvuoigâdvuođâ haldâšeijei vuoigâdvuođâid já almottâm, ete sij iä paste tuhhiittiđ iävtuttum pivdonjuolgâdus, ko tot ličij Suomâ vuáđulaavâ vuástásâš. Lii tuođâi vaidâlittee, ete Taažâ virgeomâhááh oroh vájáldittâm ráđádâlmij vuolgâsoojijd, iätá Suomâ Sämitige II värisaavâjođetteijee Leo Aikio.

Suomâst Sämitigge já Tiänu kyelituálukuávlu kalgeh almottiđ eennâm- já meccituáluministeriö peht staatârááđán kiäsádâtmist já táttuđ iäru mieđettem jieijâs airâsáid Suomâ ráđádâllâmairâskoddeest. Taažâ pele Tiänu kuálástemhaldâttuv stivrâ kieđâvuš ääši uđđâivemáánust.

Lasetiäđuh:

Leo Aikio
II värisaavâjođetteijee
040 621 6505
leo.aikio@samediggi.fi

Mika Aikio
Tiänu kyelituálukuávlu stiivrâ saavâjođetteijee
0400 558 391
micka50@hotmail.com

Kove: Hans Pieski


Jyevi siijđo ovdâskulij

Eres uđđâseh