Niina Siivikko juátká Sämitige saavâjođetteijee išedeijen

Sämitige saavâjođetteijee Pirita Näkkäläjärvi išedeijen lii algâttâm Niina Siivikko. Siivikko tooimâi pargoost meid oovdeb valjâpaajeest čoovčâ 2022 rääjist ive 2023 loopâ räi.

Sämitige saavâjođetteijee išedeijee Niina Siivikko. Kove: Sämitigge / Niina Siivikko

Sämitige saavâjođetteijee išedeijen lii nomâttum 1.3.2024 rääjist filosofia maister Niina Siivikko. Sämitigge kulluuttij saavâjođetteijee išedeijee pargo uuccâmnáál kuovâmáánust. Meriääigi räi paargon pottii kyehti ucâmuš.

Haldâttâhhovdâ nomâttij saavâjođetteijee išedeijee Sämitige pargo-oornig 7 b § mield. Sämitige saavâjođetteijee išedeijee pargoid kulá išediđ saavâjođetteijee poolitlijn já haaldâtlijn pargoin. Išedeijee valmâštâl já oovdânpuáhtá táárbu mield stiivrâ, tige já lävdikuudij čuákkimist jieijâs toimâsuárgán kullee aašijd sehe olášut toi miärádâsâid.

– Mun lam tuođâi ilolâš, ko peesâm juátkiđ Sämitiggeest. Saavâjođetteijee išedeijee pargokove lii tuođâi maaŋgâpiälálâš, kiäsutteijee já hästee, já lii kunnee peessâđ porgâđ oppeet tehálii pargo sämisiärváduv oovdân, Siivikko muštâl.

Avelist meddâl orroo Siivikko lii ovdil porgâm sierâlágán projektijn ei. Suomâ OA-liiton, sosiaal- já tiervâsvuođâministeriön sehe Turku ollâopâttâhân. Siivikko lii meid Olmoošvuoigâdvuotâlito stiivrâ jeessân.

– Kiäsutteijee pargoi lasseen lii suotâs peessâđ maasâd Sämitige lieggâ pargosiärvusân já jyehipiäiválii sämikielâ kiävtun. Mun tuáivum-uv, ete kaavnâm forgâpalij Anarist aassâmviste já peesâm varriđ ollásávt maasâd päikkikuávlun, Siivikko iätá.

Siivikko sirdâšui paargon proojeekttotkee pargoost 7.2. meriáigásâžžân vistig kuovâmáánun rekrytistemproosees ääigi. Sun tuáimá saavâjođetteijee išedeijen toimâpaje 2024–2027 loopâ räi.

 

Ohtâvuotâtiäđuh:
Niina Siivikko
Saavâjođetteijee išedeijee
Puh. 044 779 1620
niina.siivikko@samediggi.fi


Jyevi siijđo ovdâskulij

Eres uđđâseh