Säämi kielâtaho -PALHŠUME Pasila vuáđuškoovlân já ton tavesämikielâ-suomâkielâ luokan

Sämitige säämi kielârääđi lii mieđettâm Säämi kielâtaho -palhâšume Pasila vuáđuškoovlân já ton kyevtkielâlii tavesämikielâ-suomâkielâ-luokan. Säämi kielâtaho-palhâšume juáhhoo viiđâd keerdi.

Säämi kielâtaho -palhâšuumijn adeluvvoo tubdâstâs sämikielâlij palvâlusâi já sämikielâ sajattuv ovdedem pyerrin porgum mávsulii pargoost Suomâst. Säämi kielâtaho -palhâšume lii sämityeji já diplom. Palhâšume keigejuvvoo Pasila škoovlâ tiilijn Helsigist majebaargâ 17.12. tme 10.00.

– Pasila škoovlâ tavesämikielâ-suomâkielâ luokka lii ovdâmerkkâ tehálii pargoost, mii pargoo sämmilii kulttuur já sämikielâi siäilutmân sämmilij päikkikuávlu ulguubeln, iätá säämi kielârääđi saavâjođetteijee Neeta Jääskö. Sämmilâškulttuur eellimiähtu lii sämikielâ siäilum puáttee suhâpuolváid já kielâ lii sämmilâškulttuur tehálumos já kuávdášlumos uási, mon sirdâšum kaavpugpirrâsist puáhtá leđe hástulâš. Pasila škovlâ lii jieijâs positiivlii ovdâmerháin movtijdittâm sämimáttááttâs oovdedmân eres-uv kaavpugijn – täst lii eromâšávt ánsulum škoovlâ rehtor, kijttá Jääskö.

Palhâšume lii Ilmari Tapiola tyeji

Säämi kielâtaho -palhâšume lii sämityeji, mon rähtee lii valjim Sámi Duodji ry. Palhâšume lii muorâst rahtum lite čuárvihervâiguin (tavesämikielân gárri) já ton rähtee lii tuáijár Ilmari Tapiola, Ucjuuvâst.

Säämi kielâtahopalhâšume 2019. Ráhtám tuáijár Ilmari Tapiola

Sämitige vuáđustâsah

Sämitige
kielârääđi vuáđustâl miärádâsâs ei. nuuvt, ete Pasila vuáđuškoovlâ toimâvyehi
addel tuoivuu já máhđulâšvuođâid, ete kaavpugist puáhtá  kevttiđ sämikielâ, eelliđ sämmilâžžân já
oppâđ kulttuur. Huámmášittee lii meid, ete taat Pasila vuáđuškoovlâ vuosâkeččâlem
lii movtijditám eres-uv škoovlâid selvâttiđ máhđulâšvuođâ algâttiđ
kyevtkielâlii luoka tâi vuáđudiđ taggaar. Kielârääđi mield Pasila škoovlâ ánsun
puáhtá meid luuhâđ tom, ete tot olášut sämmilij kielâlijd vuoigâdvuođâid
vijđásubbooht ko maid laahâ váátá.

Pasila škovlâ lii meid pajedâm sämmilijd já uccâ sämiluoka oles škoovlâ äššin, já škoovlâst láá maaŋgâ sierâ vuovijguin já tábáhtusâiguin valdum huámmášumán sämmilâš kulttuur já sämikielah.

Säämi kielâtaho -palhâšume

Lasetiäđuh:

Kielâtorvočällee Anne Kirste Aikio. puh 010 839 3124, anne-kirste.aikio@samediggi.fi


Jyevi siijđo ovdâskulij

Eres uđđâseh