Sämitige stivrâ tieđeet njuolgimvátámâšâi kieđâvušmist

Valjâlävdikode miärádâsân tutâmettum puáhtá uuccâđ njuolgim Sämitige stiivrâst. Sämitige stivrâ kieđâvuš njuolgimvátámâšâid porgemáánu peln. Täärhib kieđâvuššâmääigist tieđettuvvoo syeinimáánu loopâst.

Sämitiggeest adelum laavâ 26 § 2 moomeent miäldásávt valjâlävdikode miärádâsân tutâmettum puáhtá toohâđ Sämitige stiivrân njuolgimvátámâš, jis sun ana, ete sun lii rievtivuástásávt kuođđum meddâl valjâluvâttâlmist tâi ete sunjin kyeskee merkkim valjâluvâttâlmist lii puástud. Stivrâ kalga čuávdiđ ääši huápulávt.

Njuolgimvátámâš kalga toimâttiđ Sämitige Aanaar kirjimkontturân 14 peeivi siste Sämitige valjâlävdikode miärádâs tiättunadelempeeivist. Njuolgimvátámâšääigi rekinistdijn tiättunfinnimpeivi ij rekinistuu.

Ravvuuh njuolgimvátámâš tooimâtmist stiivrân

Áášán lohtâseijee tiäđustâlmeh

Njuolgimvátámâšân lohtâseijee tiäđustâlmijd mij táttup toimâttiđ šleđgâpoostâ peht Sämitige kirjimkontturân čujottâsân info@samediggi.fi tâi syeijejum šleđgâpoostâ peht čujottâsân https://secmail.com/send/vEGj6VKn

Sämitige puhelinkuávdáš lii ávus vu-vá tme 9-11 já 12-15. Vääldi huámmášumán, ete puhelinkuávdáš lii kiddâ 7.7.-31.7.2023 kesiluámui tiet. Puhelinkuávdáá nummeer: 010 839 3100.

Njuolgimvátámâšâi kieđâvuššâm toovât Sämitige pargeid ennuv pargo. Mij viggâp västidiđ puoh ášáláid tiäđustâlmijd nuuvt jotelávt ko pastep já ton oornigist, ko toh puátih. Áášán lohtâseijee tiäđustâlmij uásild, mij táttup, ete siämmááh koččâmušah iä vuolgâttuuččii maŋgii.

Lasetiäđuh

Miärádâstoohâm uásild:

Tuomas Aslak Juuso
Saavâjođetteijee
040 687 3394
tuomas.juuso@samediggi.fi 

Haldâttuv uásild:

Pia Ruotsala-Kangasniemi
Haldâttâhhovdâ
010 839 3106 / 040 726 2688
pia.ruotsala@samediggi.fi


Jyevi siijđo ovdâskulij

Eres uđđâseh