Saamelaiskäräjien hallitus tiedottaa oikaisuvaatimusten käsittelystä

Vaalilautakunnan päätökseen tyytymätön voi hakea oikaisua Saamelaiskäräjien hallitukselta. Saamelaiskäräjien hallitus käsittelee oikaisuvaatimukset elokuun puolella. Tarkemmasta käsittelyajankohdasta tiedotetaan heinäkuun lopussa.

Saamelaiskäräjistä annetun lain 26 § 2 momentin mukaisesti vaalilautakunnan päätökseen tyytymätön voi tehdä Saamelaiskäräjien hallitukselle oikaisuvaatimuksen, jos kokee, että hänet on oikeudettomasti jätetty pois vaaliluettelosta tai että häntä koskeva merkintä vaaliluettelossa on virheellinen. Hallituksen on ratkaistava asia kiireellisesti.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Saamelaiskäräjien Inarin kirjaamoon 14 päivän kuluessa Saamelaiskäräjien vaalilautakunnan päätöksen tiedoksisaantipäivästä. Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun.

Ohjeet oikaisuvaatimuksen toimittamisesta hallitukselle

Asiaan liittyvät tiedustelut

Oikaisuvaatimukseen liittyvät tiedustelut pyydetään osoittamaan sähköpostitse Saamelaiskäräjien kirjaamoon osoitteeseen info@samediggi.fi tai suojatun sähköpostin kautta osoitteeseen https://secmail.com/send/vEGj6VKn

Saamelaiskäräjien puhelinvaihde on auki ma-pe klo 9-11 ja 12-15. Huomioithan, että puhelinvaihde on kiinni 7.7.-31.7.2023 kesälomien vuoksi. Puhelinvaihteen numero: 010 839 3100.

Oikaisuvaatimusten käsittely työllistää Saamelaiskäräjien henkilöstöä voimakkaasti. Kaikkiin asiallisiin tiedusteluihin pyritään vastaamaan niin pian kuin mahdollista niiden saapumisjärjestyksessä. Asiaan liittyvien tiedusteluiden osalta pyydämme, että samoja kysymyksiä ei lähetettäisi moneen kertaan.

Lisätietoja

Päätöksenteon osalta:

Tuomas Aslak Juuso
Puheenjohtaja
040 687 3394
tuomas.juuso@samediggi.fi 

Hallinnon osalta:

Pia Ruotsala-Kangasniemi
Hallintopäällikkö
010 839 3106 / 040 726 2688
pia.ruotsala@samediggi.fi


Jaa sivu eteenpäin

Muita uutisia