Uásálist Sämmilij aalmugpiäiván kost peri

Virtuaaltábáhtus vuolgâttuvvoo Sajosist pasepeeivi 6.2. tme 16 rääjist. Sämitige saavâjođetteijee Tuomas Aslak Juuso puávdee puohâid viettiđ Sämmilij aalmugpeeivi oovtâst njuolgâ vuolgâttâs peht.

– Mij viettip sämmilij aalmugpeeivi tääl nube ive virtuaallávt. Mij halijdep čokkiđ Sämiaalmug juhlođ oovtâst taam tehálii peeivi já siämmást kolliđ virtuaallávt ei. mii kulen Sämitiggeest sehe Sämmilij päikkikuávlu jieškote-uv kuávluin, iätá saavâjođetteijee tábáhtusâst

Tábáhtus ääigi mij kuullâp saavâjođetteijee aalmugpeeivi tiervâttâs, sämipárnái tiervuođâid já peessâp navdâšiđ muusikist sehe uánihisfiilmâin. Eidu maailm vuossâmuu livđeskiäru almostittâm Anna Morottaja oovdânpuáhtá ärbivuáválii anarâš muusik. Ulla Pirttijärvi & Ulda -juávhu Käävci iveäigid -konsert puáhtá uáinusân tave luándun kullee teemaid Ulla Pirttijärvi persovnlij muštoi peht já tuálá muusiklii vuárusavâstâllâm ärbivuáválii sämikulttuur já tááláá maailm kooskâ. Toos lasseen mij uáinip ei. Čevetjäävri škovlâlij ráp-video.

Aalmugpeeivi tábáhtus tun peesah čuávvuđ čujottâsâst www.sajos.fi/live.

Tun puávtáh uásálistiđ tábáhtusân já vuolgâttiđ jieijâd aalmugpeeivi tiervâttâs numerân +358 40 663 4493 tekstâviestáin tâi Whatsapp peht. Tun puávtáh meid kyeđđiđ jieijâd tiervâttâs Twitterist tubdâldâssáin #SäämiAalmugpeivi.

Fálusist škovláid já oppâlájádâssáid

Sämitige nuorâirääđi já Nuorâi Akatemia Dihtosis-haahâ juáhá tiäđu sämmilijn já fáálá toimâlijd pargopáájáid oppâlájádâssáid. Pargopáájáid puáhtá tiiláđ vyeli- já paješkoovlân sehe nube tääsi oppâlájádâssáid. Dihtosis-haahâ fáálá uđđâ äššin video-oppâtiijmijd sämmilâšfáádá kieđâvušmân. Video-oppâtiijmijn säminuorah tuáimih máttáátteijen já jođetteh uáppeid sämikulttuurân sierâ uáinui peht. Toos lasseen siijđoin puáhtá tiiláđ pedagogisijd speelâid sämikulttuurist tâi luođiđ Dihtosis-hárjuttâspaakâ tâi iiđeedlekkâm.

Ko tiilááh nuuvtá Dihtosis-materiaalijd ääigild, te kiergânah finniđ movtijdittee, sämmilij pyevtittem oppâmateriaal tuu jieijâd luokan.

Oktavuohta.com-siijđoh fäälih materiaal sämmilâštiäđu máttááttâsân škoovlâin. Sijđoid láá toimâttâm fáádái mield uárnejum oosijd já hárjuttâsâid, moh láá vuávájum jieškote-uv škovlâ- já luokkatassijd.

Säämi aalmugpeivi

Säämi aalmugpeivi ávuduvvoo jyehi ive kuovâmáánu 6. peeivi. Ávutuáluh uárnejuvvojeh talle ärbivuáválávt Sämieennâm jieškote-uv kuávluin já tááláá ääigi meid Sämieennâm ulguubeln.

Säämi aalmugpeivi lii ohtâ sämmilij liputtempeivi. Juhlepeivin aalmugpeivi lii vala nuorâ, tastko syemmilii almenáákán tot merkkejui eskân ive 2004. Aalmugpeeivist meridui kuittâg jo ive 1992, já juhlepeeivi historjá uulât paijeel čyeđe ive keččin, ihán 1917. Talle Taažâ Ruándimist uárnejui vuossâmuš tave-eennâmlâš sämičuákkim, mon ulmen lâi suogârdâllâđ sämmilij eellimmáhđulâšvuođâid já väldiđ pele sämmiláid kyeskee koččâmuššáid.

Lasetiäđuh

Saavâjođetteijee Tuomas Aslak Juuso puh. 040 687 3394 / 010 839 3101, tuomas.juuso(at)samediggi.fi

Viestâdemčällee Johanna Alatorvinen puh. 010 839 3140 / 040 663 4493, johanna.alatorvinen(at)samediggi.fi


Jyevi siijđo ovdâskulij

Eres uđđâseh