Aanaar kieldâ já Sämitige njunošeh teivâdii oovtâstpargo ooleest

Aanaar kieldâ já Sämitige ovdâsteijeeh teivâdii, vâi pasteh ain ovdediđ ohtsii äävhikocceem sehe oovtâstpargo. Anarist uárnejum teivâdmist kieđâvuššii meid eres aašijd, moh láá äigikyevdileh Aanaar kieldân já Sämitiigán.Aanaar kieldâ já Sämitigge teivâdii oovtâstpargočuákkimist Anarist. Kove:  Sämitigge / Johanna Alatorvinen.

Aanaar kieldâ já Sämitige ovdâsteijeeh teivâdii Anarist Säämi kulttuurkuávdáš Sajosist vuossaargâ 9.10.2023. Teivâdem mittomeerrin lâi ohtsii äävhikocceem sehe oovtâstpargo ovdedem. Ohtsâš äävhikocceemäššin tubdii ovdâmerkkân sämikielâlii arâšoddâdem já máttááttâs ruttâdem turvim sämikuávlu kieldâin sehe Poka maađij ađai Aanaar já Kittâl koskâsii kuávlumaađij 955 vuáđutivvoom. Aanaar kieldâst kiävttojeh suomâkielâ paaldâst virgálávt puoh kulmâ Suomâst sarnum sämikielâ; anarâškielâ, nuorttâlâškielâ já tavesämikielâ.

Čuákkimist kieđâvuššii meid eres aašijd, moh láá äigikyevdileh Aanaar kieldân já Sämitiigán. Oovtâst savâstâllii ei. sierâlágánijn aašijn, moh lohtâseh iäláttâssáid já eennâmkevttimân, sehe sämmilij vuoigâdvuođâin já pyeri koskâvuođâin kieldâ aalmug kooskâ. Meid puátteevuođâ oovtâstpargo vuávájui. Tárguttâs lii juátkiđ merikoskâsijd teivâdmijd.

– Teivâdem lâi muu mielâst tuođâi luhostum. Lii tehálâš, ete kuávlu kyevti merhâšittee instituutio njunošeh teivâdeh já savâstâleh ávusmieláin merikoskâsávt. Teivâdmist meid soovâim maaŋgâid konkreetlijd haavâid organisaatioi sierâ taasijn, iätá Aanaar kieldâhovdâ Tommi Kasurinen.

– Mun lam ilolâš taan oovtâstpargočuákkimist, tastko sämmilij päikkikuávlu kieldâi tooimah vaigutteh merhâšitteht toos, maht sämmilij vuoigâdvuođah olášuveh aargâst. Kieldah láá-uv teháliih čonâsjuávhuh Sämitiigán, já mist láá maaŋgah ohtsiih ääših, maid ovdediđ, iätá saavâjođetteijee Tuomas Aslak Juuso.

Čuákkimân uásálistii Aanaar kieldâst kieldâ váldustiivrâ saavâjođetteijee Janne Tervahauta, kieldâstiivrâ saavâjođetteijee Jari Huotari, kieldâhovdâ Tommi Kasurinen sehe sierâ toimâsuorgij virgeolmoošnjunošeh. Sämitiggeest čuákkimân uásálistii saavâjođetteijee Tuomas Aslak Juuso, I värisaavâjođetteijee Anni Koivisto, II värisaavâjođetteijee Leo Aikio já haldâttâhhovdâ Pia Ruotsala-Kangasniemi sehe sierâ toimâsuorgij virgeulmuuh.

Lasetiäđuh

Aanaar kieldâ

Tommi Kasurinen
Kieldâhovdâ
050 548 4123
tommi.kasurinen@inari.fi

Sämitigge

Tuomas Aslak Juuso
Saavâjođetteijee
040 687 3394
tuomas.juuso@samediggi.fi 


Jyevi siijđo ovdâskulij

Eres uđđâseh