Inarin kunnan ja Saamelaiskäräjien johto tapasivat yhteistyön merkeissä

Inarin kunnan ja Saamelaiskäräjien edustajat tapasivat yhteisen edunvalvonnan sekä yhteistyön edelleen kehittämiseksi. Inarissa järjestetyssä tapaamisessa käytiin läpi myös muita Inarin kunnalle ja Saamelaiskäräjille ajankohtaisia asioita.

Inarin kunta ja Saamelaiskäräjät tapasivat yhteistyökokouksessa Inarissa. Kuva: Saamelaiskäräjät / Johanna Alatorvinen.

Inarin kunnan ja Saamelaiskäräjien edustajat tapasivat Inarissa Saamelaiskulttuurikeskus Sajoksessa maanantaina 9.10.2023. Tapaamisen tarkoituksena oli yhteisen edunvalvonnan sekä yhteistyön kehittäminen. Yhteisen edunvalvonnan kohteiksi tunnistettiin esimerkiksi saamenkielisen varhaiskasvatuksen ja opetuksen rahoituksen turvaaminen saamelaisalueen kunnissa sekä Pokan tien eli Inaria ja Kittilää yhdistävän seututie 955 peruskorjaus. Inarin kunnassa käytetään suomen kielen rinnalla virallisesti kaikkia kolmea Suomessa puhuttua saamen kieltä; inarinsaamea, koltansaamea ja pohjoissaamea.

Kokouksessa käytiin läpi myös muita Inarin kunnalle ja Saamelaiskäräjille ajankohtaisia asioita. Yhdessä keskusteltiin mm. erilaisista elinkeinoihin ja maankäyttöön liittyvistä asioista sekä saamelaisten oikeuksista ja hyvistä väestösuhteista kunnassa. Yhdessä suunniteltiin myös tulevaisuuden yhteistyökuvioita. Säännöllisiä tapaamisia on tarkoitus jatkaa.

– Tapaaminen oli mielestäni todella onnistunut. On tärkeää, että kahden alueella toimivan merkittävän instituution johto tapaa ja käy avointa keskustelua säännöllisesti. Tapaamisessa sovittiin myös useita konkreettisia yhteisiä hankkeita organisaatioiden eri tasoilla, sanoo Inarin kunnanjohtaja Tommi Kasurinen.

– Olen iloinen tästä yhteistyökokouksesta, sillä saamelaisten kotiseutualueen kuntien toiminnot vaikuttavat merkittävästi siihen, miten saamelaisten oikeudet toteutuvat arjessa. Kunnat ovatkin tärkeitä sidosryhmiä Saamelaiskäräjille, ja meillä on useita yhteisiä kehittämisen kohteita, sanoo puheenjohtaja Tuomas Aslak Juuso.

Kokoukseen osallistui Inarin kunnasta valtuuston puheenjohtaja Janne Tervahauta, kunnanhallituksen puheenjohtaja Jari Huotari, kunnanjohtaja Tommi Kasurinen sekä eri toimialojen virkahenkilöjohtoa. Saamelaiskäräjiltä kokoukseen osallistuivat puheenjohtaja Tuomas Aslak Juuso, I varapuheenjohtaja Anni Koivisto, II varapuheenjohtaja Leo Aikio ja hallintopäällikkö Pia Ruotsala-Kangasniemi sekä eri toimialojen virkamiehiä.

Lisätietoja

Inarin kunta

Tommi Kasurinen
Kunnanjohtaja
050 548 4123
tommi.kasurinen@inari.fi

Saamelaiskäräjät

Tuomas Aslak Juuso
Puheenjohtaja
040 687 3394
tuomas.juuso@samediggi.fi 


Jaa sivu eteenpäin

Muita uutisia