Njellimist čokkânii sämmilij päikkikuávlu luándusuojâlemaašijn

Uássin ohjelm Luándusuojâlemtigge uápásmui anarâš purrâmâškulttuurân já eehidpurrâmâššân suovâstii Aanaarjäävrist kuddum šaapšâ. Kove: Johanna Alatorvinen/ Saamelaiskäräjät. 

Pirâsministeriö, Laapi IJP-kuávdáš, Meccihaldâttâs já Sämitigge čokkânii Luándusuojâlemtiigán Njellimist 10.-11.8.2022. Luándusuojâlemtigge lii ihásávt uárnejum sämmilij päikkikuávlu staatâ enâmij luándusuoijâlmist västideijee virgeomâhái já Sämitige oovtâstpargo ovdedeijee teivâdem. Taan ive válduteeman lâi Aanaarjävri já ton kuávlu sämikulttuur.

Teivâdem aalgâst sij monnii čoođâ uásálistee peelij äigikyevdiliskejâstuvâid já tast maŋa vuoijuu taan ive teema kieđâvušmân. Uásálisteeh uápásmuvvii eereeb iärrás anarâš kulttuurân, Aanaarjäävri čácáduv tilán já ton ovdánmân sehe Aanaarjäävri čääsi tulvâdmân. Lasseen Luándusuojâlemtigge uápásmui OA purrâmâškálvu- já eennâmtuáluseervi (FAO) purrâmâštorvočielgiittâsân, mast uássin kieđâvuššui Njellimist ässee anarâšâi purrâmâšvuáhádâh.

Luándusuojâlemtigge kollii meid Aanaar Kaareehjuuvâst já uápásmui joođoost leijee juhâkuávlu oovdištmân sehe kuávžur kođokuávlu tivomân.

– Mun uásálistim vuosmuu tove Luándusuojâlemtiigán já lam ilolâš taan mávsulâš oovtâstpargoteivâdmist.  Munjin lii tergâd, ete mij peessâp savâstâllâđ äigikyevdilijn aašijn, lonottiđ tiäđuid já siämmáást uápásmuđ sämmilij päikkikuávlu sierânâsjiešvuođáid, iätá Sämitige II värisaavâjođetteijee Leo Aikio.

Sämitiggeest Luándusuojâlemtiigán uásálistii II värisaavâjođetteijee Leo Aikio, iäláttâs- já pirâslahâčällee Sarita Kämäräinen, iäláttâsčällee Laura Olsén-Ljetoff, pirâsčällee Tiina Lovisa Solbär já viestâdemčällee Johanna Alatorvinen. Luándusuojâlemtigge lii čokkânâm ive 2002 rääjist merikoskâsávt. Koronapandemia ääigi teivâdmáid lii puáttám kyevti ive puddâ. Čuávuvâš teivâdem uárnejuvvoo vuod puáttee ive.

Lasetiäđuh:

Leo Aikio
II värisaavâjođetteijee
040 621 6505
leo.aikio@samediggi.fi


Jyevi siijđo ovdâskulij

Eres uđđâseh