Sämitige já THL oovtâst valmâštâllâm haahâ oovded tooimâid sämmilij mielâ pyereestvaijeem oovdedmân

Sämitigge já Tiervâsvuođâ- já pyereestvaijeem lájádâs (THL) láá oovtâstpargoost valmâštâllâm haavâ, mast ovdeduvvojeh aalmuglii mielâtiervâsvuođâstrategia miäldásiih tooimah sämiaalmugân. Haavâst ovdeduvvoo meid sämmilâšuáinu huámmášumán väldim THL pargoost.

Haahâ ana sistees tooimâid sämmilij já meid romanij mielâ pyereestvaijeem oovdedmân. Romanij já sämmilij mielâ pyereestvaijeem ovdedem -haahâ olášuttoo ive 2023–2024. Haavâ olášutmân lii pálkkááttum vuávájeijee, kii oovded sämmilij mielâ pyereestvajemân lohtâseijee táárbui huámmášumán väldim. Toimâ lii vuossâmuš sämiaašij äššitobdee toimâ Tiervâsvuođâ já pyereestvaijeem lájádâsâst.

Oovtâstpargo peht pargeh hástusijguin, maid sämiaalmug lii puáhtám oovdân

Haavâst lii tárguttâs porgâđ noonâ oovtâstpargo sämisiärváduvváin.

– Haavâ vuávám lii olášuttum pyeri oovtâstpargoost. Lii historjálâš, ete THL lii jieijâs rekrytistmist vuossâmuu tove vaattâm hárjánem sämisiärváduvâiguin porgâmist sehe sämikielâ máátu. Lii tehálâš, ete rekrytistmist láá annaam ävkkin Sämitige mättim sämikielâ já kulttuurlii máátu árvuštâllâm uásild, iätá Sämitige saavâjođetteijee Pirita Näkkäläjärvi.

Haavâ tooimah árvuštâllojeh oovtâst Sämitige sosiaal- já tiervâsvuođâlävdikuddijn.

– Virgeomâhááh kalgeh kuullâđ sämisiärváduv aašijn, moh kyeskih sämisiärvádâhân, já ovdediđ taid tooimâid, maid sämisiärvádâh jieš ana tehálâžžân, iätá Sämitige sosiaal- já tiervâsvuođâlävdikode saavâjođetteijee Leena Niittyvuopio-Jämsä.

THL já Sämitigge láá sooppâm ive 2023 oovtâstpargo naanoodmist. Oovtâstpargosopâmuš tuáváást lii THL viggâmuš ovdediđ sämisiärváduv tiervâsvuođâ já pyereestvaijeem uássin lájádâs lahâaasâtlii pargo, mii lii Suomâ aalmug tiervâsvuođâ já pyereestvaijeem ovdedem. Sämitige lahâaasâtlâš pargon lii olášuttiđ sämmilii kulttuurjiešhaldâšem já paijeentoollâđ sämmilij kielâ já kulttuur.

Haavâ tooimah

Haavâ sämmiláid kyeskee uási mittomeerrin lii ovdediđ sämmilij mielâ pyereestvaijeem eereeb iärrás

  • väldimáin huámmášumán sämikielâ já -kulttuur mielâtiervâsvuođâ tuárjoo palvâlusâi oovdedmist já eres tooimâst
  • naanoodmáin sosiaal- já tiervâsvuođâpalvâlusâi áámmátulmui kulttuurlii kompetens sämiaalmug mielâtiervâsvuođâ tuárjumân
  • lasseetmáin sämikielâlij mielâtiervâsvuođâ tuárjoo materialij juvsâttetteevuođâ.

Luuvâ lase:

THL blogi

Lasetiäđuh: 

Pirita Näkkäläjärvi
044 753 3766
Saavâjođetteijee
pirita.nakkalajarvi@samediggi.fi  

Anne Länsman-Magga
Sosiaal- já tiervâsvuođâčällee
040 182 9998
anne.lansman-magga@samediggi.fi 

Kaisa Ruokojärvi
má. Sosiaal- já tiervâsvuođâčällee
040 570 8457
kaisa.ruokojarvi@samediggi.fi 

Niila Rahko
THL / vuávájeijee
0295247641
niila.rahko@thl.fi 

Liiŋkah:

www.samediggi.fi

https://www.flickr.com/photos/samediggi-saamelaiskarajat/albums

  • Sämitige Flickr-tilist tun kaavnah kuuvijd ei. Sämitige tooimâst, jesânijn já tábáhtusâin. Kuuvijd puáhtá kevttiđ tiäđusirdem palvâleijee tárguttâssáid šiev taavij mield. Merkkii kove käldee já kovvejeijee noomâ.
Lasetiäđuh Sämitiggeest:

Sämitigge lii sämmilij ovdâstuslâš jiešhaldâšemorgaan Suomâst. Jieijâs lavváin (L974/1995) vuáđudum Sämitigge torvee toimâinis sämmilij algâaalmugkulttuur siäilum já ovdedem. Sämitigge vuáváá já olášut sämmilij kielâlii já kulttuurlii jiešhaldâšem sehe kocá já oovded sämmilij vuoigâdvuođâid já eellimtile.

 

 


Jyevi siijđo ovdâskulij

Eres uđđâseh