Saamelaiskäräjien ja THL:n yhteistyössä valmistelema hanke edistää toimia saamelaisten mielen hyvinvoinnin edistämiseksi

Saamelaiskäräjät ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) ovat yhteistyössä valmistelleet hankeen, jossa edistetään kansallisen mielenterveysstrategian mukaisia toimia saamelaisväestölle. Hankkeessa edistetään myös saamelaisnäkökulman huomioimista THL:ssa tehtävässä työssä.  

Hanke pitää sisällään toimia niin saamelaisten kuin romanien mielen hyvinvoinnin edistämiseksi. Romanien ja saamelaisten mielen hyvinvoinnin edistäminen -hanke toteutetaan vuonna 2023–2024. Hanketta toteuttamaan on palkattu saamelaisten mielen hyvinvointiin liittyvien tarpeiden huomioimista edistävä suunnittelija. Toimi on ensimmäinen saamelaisasioiden asiantuntijan toimi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella.  

Yhteistyön kautta tartutaan saamelaisväestön esiin nostamiin haasteisiin

Hankkeessa on tarkoitus tehdä tiiviistä yhteistyötä saamelaisyhteisön kanssa. 

– Hankkeen suunnittelu on toteutettu hyvässä yhteistyössä. On historiallista, että THL on rekrytoinnissaan ensimmäistä kertaa edellyttänyt kokemusta saamelaisyhteisöjen kanssa työskentelystä sekä saamen kielen taitoa. On tärkeää, että rekrytoinnissa on hyödynnetty Saamelaiskäräjien osaamista saamen kielen ja kulttuurisen osaamisen arvioinnin osalta, sanoo Saamelaiskäräjien puheenjohtaja Pirita Näkkäläjärvi. 

Hankkeen toimenpiteitä arvioidaan yhdessä Saamelaiskäräjien sosiaali- ja terveyslautakunnan kanssa. 

– Viranomaisten on kuultava saamelaisyhteisöä saamelaisia koskevissa asioissa, ja edistettävä niitä toimia, jotka saamelaisyhteisö itse näkee tärkeänä, sanoo Saamelaiskäräjien sosiaali- ja terveyslautakunnan puheenjohtaja Leena Niittyvuopio-Jämsä. 

THL ja Saamelaiskäräjät ovat sopineet vuonna 2023 yhteistyön vahvistamisesta. Yhteistyösopimuksen taustalla on THL:n pyrkimys edistää saamelaisväestön terveyttä ja hyvinvointia osana laitoksen lakisääteistä tehtävää edistää Suomen väestön terveyttä ja hyvinvointia. Saamelaiskäräjien lakisääteinen tehtävä on toteuttaa saamelaista kulttuuri-itsehallintoa ja ylläpitää saamelaisten kieltä ja kulttuuria. 

Hankkeen toimenpiteet  

Hankkeen saamelaisia koskevan osuuden tavoitteena on edistää saamelaisten mielen hyvinvointia muun muassa 

  • huomioimalla saamen kieli ja kulttuuri mielenterveyttä tukevien palveluiden kehittämisessä ja muussa toiminnassa 
  • vahvistamalla sosiaali- ja terveyspalveluiden ammattilaisten kulttuurista kompetenssia saamelaisväestön mielenterveyden tukemiseksi 
  • lisäämällä saamenkielisten mielenterveyttä tukevien materiaalien saavutettavuutta.   

Lue lisää: 

https://thl.fi/tutkimus-ja-kehittaminen/tutkimukset-ja-hankkeet/romanien-ja-saamelaisten-mielen-hyvinvoinnin-edistaminen  

https://www.samediggi.fi/2023/11/27/saamelaiskarajat-ja-terveyden-ja-hyvinvoinnin-laitos-vahvistavat-saamelaisasioita-koskevaa-yhteistyota/ 

https://thl.fi/-/saamelaiskarajat-ja-terveyden-ja-hyvinvoinnin-laitos-vahvistavat-saamelaisasioita-koskevaa-yhteistyota 

THL:n blogi 

Lisätietoja: 

Pirita Näkkäläjärvi
044 753 3766
Puheenjohtaja
pirita.nakkalajarvi@samediggi.fi  

Anne Länsman-Magga
Sosiaali- ja terveyssihteeri
040 182 9998
anne.lansman-magga@samediggi.fi 

Kaisa Ruokojärvi
ma. Sosiaali- ja terveyssihteeri
040 570 8457
kaisa.ruokojarvi@samediggi.fi   

Niila Rahko
THL / suunnittelija
0295247641
niila.rahko@thl.fi 

Linkit:  

www.samediggi.fi 

https://www.flickr.com/photos/samediggi-saamelaiskarajat/albums 

  • Saamelaiskäräjien Flickr-tililtä löydät kuvia mm. Saamelaiskäräjien toiminnasta, jäsenistä ja tapahtumista. Kuvia voi käyttää tiedonvälitystä palveleviin tarkoituksiin hyviä tapoja noudattaen. Merkitsethän kuvan lähteen ja kuvaajan nimen.  
Lisätietoja Saamelaiskäräjistä: 

Saamelaiskäräjät on saamelaisten edustuksellinen itsehallintoelin Suomessa. Omalla lailla (L974/1995) perustettu Saamelaiskäräjät turvaa toiminnallaan saamelaisen alkuperäiskansakulttuurin säilymisen ja kehittämisen. Saamelaiskäräjät suunnittelee ja toteuttaa saamelaisten kielellistä ja kulttuurista itsehallintoa sekä valvoo ja edistää saamelaisten oikeuksia ja elinoloja. 

 


Jaa sivu eteenpäin

Muita uutisia