Sämitigge já Tiervâsvuođâ lájádâs nannejeh oovtâstpargo, mii kuáská sämiaššijd

Sämitigge já Tiervâsvuođâ já pyereestvaijeem lájádâs (THL) vuáláčäälih koskoho 29.11.2023 oovtâstpargosopâmuš Suomâ sämiaalmug tiervâsvuođâ já pyereestvaijeem ovdedem várás.  Teivâdmist Anarist algâttuvvoo keevâtlâš tooimâi ohtâsâš valmâštâllâm.

Kove: Ville Fofonoff / Sámediggi

Vuáláčäällimtilálâšvuođâ njuolgâ vuolgâttâs puáhtá čuávvuđ koskoho 29.11.2023 tme 13 rääjist sämikieláid já suomâkielân.  Čuávu vuolgâttâs tääbbin (Zoom)

Sämitige já THL jođetteijeeh teivâv Anarist Sämikulttuurkuávdáš Sajosist.

Sämitigge já THL halijdeh nonniđ sämiaššijd kyeskee oovtâstpargo oovtâstpargosopâmušâin, mii vuáláčálloo teivâdmist.  Oovtâstpargosopâmušân kuleh ovtâspargoráđádâlmeh jyehi ive, moin suáppoo tärhibeht ihásâš tooimâin.

Sopâmuš lii merhâšittee, tastko ton äävhild huksejuvvoo vuáđu, mon peht sämmiliih láá uássin sijjân kyeskee prosesijn já tai vuáváámist.  Lii tehálâš, ete tiäđui puovtâdem ohtâvuođâst sämmilij kollektiivlâš algâaalmugvuoigâdvuođah iäruttuvvojeh”, iätá Sämitige saavâjođetteijee Tuomas Aslak Juuso.

“Sämmiliih algâaalmugin láá tehálâš uási Suomâ maaŋgâmuđusâš aalmug.  Mij halijdep THL:st väldiđ sii puátteeääigist pyerebeht huámmášumán mii tooimâin já porgâđ tom pyere oovtâstpargoost já vuáruvaiguttâsâst sämiaalmug já Sämitiggijn, iätá THL uáivijođetteijee Markku Tervahauta.

Sopâmuš linjáá konkreet tavoid oovtâstpaargon

Sämitige já THL oovtâstpargosopâmušâst suápih ohtsâš tooimâin eereeb iärrás čuávuvâš:

  • Vuáváđ oovtâstpargoost tutkâmuš- já ovdedemhaavâid sehe ovdediđ THL materiaalijd Suomâ sämiaalmug tiervâsvuođâ já pyereestvaijeem ovdedem várás.
  • Vuáváđ oovtâst tiäđu pyevtitmân já tiäđu haaldâšmân lohtâseijee ravvuid, moin váldoo huámmášumán sämmiláid kyeskee tiäđu eromâšvuođâ.
  • Vuáđudiđ sämiaašij kyeimiraati uássin THL kulttuurlâš maaŋgânálásâšvuođâ tooimâ. Kyeimiraati tárguttâssân lii toimâđ oovtâstpargoviärmádâhhân sämmilij tiervâsvuođâ já pyereestvaijeem ovdedeijee tuáimeid já visásmittiđ tiäđujotteem já oovtâstpargo.

Lasseen oovtâstpargosopâmuš puáhtá THL tooimân uulmijd, moin lasettuvvoo pargovievâ máátu sämikielâst, kulttuurist já algâaalmug vuoigâdvuođâin.  Meiddei lájádâs sämikielâg viestâdem ovdeduvvoo.

Oovtâstpargoin ovdediđ laavâi olášume

Oovtâstpargosopâmuš tuáváást lii THL viggâmuš ovdediđ sämiaalmug tiervâsvuođâ já pyereestvaijeem uássin lájádâs lahâaasâtlâš pargo ovdediđ Suomâ aalmug tiervâsvuođâ já pyereestvaijeem.  Sämitige lahâaasâtlâš pargo lii olášuttiđ sämmilâš kulttuurjiešhaldâšem já paijeentoollâđ sämmilij kielâ já kulttuur.

Oovtâstpargoin ovdeduvvoo meid ON julgáštus algâaalmugij vuoigâdvuođâin (A/RES/61/295) já algâaalmugij maailmkonferensin tubdum ON almosčuákkim ollâ tääsi olesčuákkim loppâäššikirje (A/RES/69/2) uulmijd, moin ovdediđ sämmilij tiervâsvuođâ já pyereestvaijeem.

Lasetiäđuh

Tuomas Aslak Juuso
Sämitigge, saavâjođetteijee
puh. 040 687 3394
tuomas.juuso@samediggi.fi

Anne Länsman-Magga
Sämitigge, sosiaal- já tiervâsvuođâčällee
puh. 040 182 9998
anne.lansman-magga@samediggi.fi

Markku Tervahauta
THL, uáivihovdâ
puh. 029 524 6001
markku.tervahauta@thl.fi

Anu Castaneda
THL, tutkâmušprofessor
puh. 029 524 7848
anu.castaneda@thl.fi


Jyevi siijđo ovdâskulij

Eres uđđâseh