Saamelaiskäräjät ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos vahvistavat saamelaisasioita koskevaa yhteistyötä

Saamelaiskäräjät ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) allekirjoittavat keskiviikkona 29.11.2023 yhteistyösopimuksen Suomen saamelaisväestön terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi. Inarissa järjestettävässä tapaamisessa aloitetaan käytännön toimien yhteinen valmistelu.

Kuva: Ville Fofonoff / Saamelaiskäräjät

Allekirjoitustilaisuuden suoraa lähetystä voi seurata keskiviikkona 29.11.2023 klo 13 alkaen saamen kielillä ja suomeksi. Seuraa lähetystä täällä (Zoom)

Saamelaiskäräjien ja THL:n johtajat tapaavat Inarissa Saamelaiskulttuurikeskus Sajoksessa.

Tapaamisessa allekirjoitettavalla yhteistyösopimuksella Saamelaiskäräjät ja THL haluavat vahvistaa saamelaisasioita koskevaa yhteistyötä. Yhteistyösopimus sisältää vuosittaiset yhteistyöneuvottelut, joissa sovitaan tarkemmin vuosittaisista toimista.

”Sopimus on merkittävä, sillä sen avulla luodaan rakenteet, joiden kautta saamelaiset ovat osana heitä koskevissa prosesseissa ja niiden suunnittelussa. On tärkeää, että tiedontuotannossa tunnistetaan saamelaisten kollektiiviset alkuperäiskansaoikeudet”, sanoo Saamelaiskäräjien puheenjohtaja Tuomas Aslak Juuso.

”Saamelaiset alkuperäiskansana ovat tärkeä osa Suomen moninaista väestöä. Haluamme THL:ssa ottaa heidät vastaisuudessa paremmin huomioon toiminnassamme ja tehdä sen hyvässä yhteistyössä ja vuorovaikutuksessa saamelaisväestön ja Saamelaiskäräjien kanssa”, sanoo THL:n pääjohtaja Markku Tervahauta.

Sopimus linjaa konkreettisia tekoja yhteistyölle

Saamelaiskäräjien ja THL:n yhteistyösopimuksessa sovitaan yhteisistä toimista muun muassa seuraavaa:

  • Suunnitellaan yhteistyössä tutkimus- ja kehittämishankkeita sekä kehitetään THL:n materiaaleja Suomen saamelaisväestön terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi.
  • Suunnitellaan yhdessä tietotuotantoon ja tiedon hallintaan liittyviä ohjeistuksia, joissa huomioidaan saamelaisia koskevan tiedon erityislaatuisuus.
  • Perustetaan saamelaisasioiden kumppaniraati osaksi THL:n kulttuurisen moninaisuuden toimintoa. Kumppaniraadin tarkoituksena on olla yhteistyöverkostona saamelaisten terveyttä ja hyvinvointia edistäville toimijoille ja varmistaa tiedonkulkua ja yhteistyötä.

Lisäksi yhteistyösopimus tuo THL:n toimintaan tavoitteita, joilla lisätään henkilöstön osaamista saamen kielestä, kulttuurista ja alkuperäiskansan oikeuksista. Myös laitoksen saamenkielistä viestintää kehitetään.

Yhteistyöllä edistetään lakien toteutumista

Yhteistyösopimuksen taustalla on THL:n pyrkimys edistää saamelaisväestön terveyttä ja hyvinvointia osana laitoksen lakisääteistä tehtävää edistää Suomen väestön terveyttä ja hyvinvointia. Saamelaiskäräjien lakisääteinen tehtävä on toteuttaa saamelaista kulttuuri-itsehallintoa ja ylläpitää saamelaisten kieltä ja kulttuuria.

Yhteistyöllä edistetään myös YK:n julistusta alkuperäiskansojen oikeuksista (A/RES/61/295) ja alkuperäiskansojen maailmankonferenssina tunnetun YK:n yleiskokouksen korkean tason täysistunnon loppuasiakirjan (A/RES/69/2) tavoitteita, joilla edistetään saamelaisten terveyttä ja hyvinvointia.

Lisätietoja

Tuomas Aslak Juuso
Saamelaiskäräjät, puheenjohtaja
puh. 040 687 3394
tuomas.juuso@samediggi.fi

Anne Länsman-Magga
Saamelaiskäräjät, sosiaali- ja terveyssihteeri
puh. 040 182 9998
anne.lansman-magga@samediggi.fi

Markku Tervahauta
THL, pääjohtaja
puh. 029 524 6001
markku.tervahauta@thl.fi

Anu Castaneda
THL, tutkimusprofessori
puh. 029 524 7848
anu.castaneda@thl.fi


Jaa sivu eteenpäin

Muita uutisia