Škoovlâ biologia Sisčääsih oppâkirje

Sanna Jortikka, Pirkko Lehtiö, Matti Leinonen ..., 2014
22,00 
alv. 0%

Vuárhást (96 stk)

Pyevtittâskuvvim

Škoovlâ biologia, Sisčääsih (Koulun biologia, Sisävedet, Otava) lii vuáđuškoovlâ 7. luokan uáivildum biologia oppâkirje, mii kieđâvuš Suomâ sisčaasij iälánijd já eellimpirrâsijd. Mieldi lii meid Nuorttâmeerâ-uási, mast puáhtá uápásmuđ Nuorttâmeerâ sierânâsjiešvuođáid já šlaajáid. Jyehi lovo loopâst lii čuákánkiäsu já pargopitáh.

Anarâškielân jurgalâm Ilmari Mattus.

1. teddilâs. ISBN 978-952-441-257-5.

OppâmaterialehTeddilum pyevtittâsahAnarâškielâliihPaješkovlâBiologia
  • Almostittemihe 2014
  • Sanna Jortikka, Pirkko Lehtiö, Matti Leinonen, Teuvo Nyberg ja Simo Veistola

Siämmáá kategoria pyevtittâsah

Uápásmuu meid taid