Virkkuuvääri 3 digihárjuttasah

Miina Seurujärvi, 2018

Taat lii nuuvtá digipyevtittâs, maid tun puávtáh keččâđ já kuldâliđ Sämitige oppâmateriaalportaalist. Moonâ pyevtittâsân vyelni orroo puálust.

Virkkuuvääri 3 digihárjuttâsah

Pyevtittâskuvvim

Virkkuvääri 3 uáppeekiirján lahtâseijee digitaalhárjuttâsah. Materiaal siskeeld uáppeekirje lehâstuvâid já taid lahtâseijee hárjuttâsâid.

Materiaal puáhtá še kevttiđ njuolgist liiŋkâ pehti, mut jis halijdah et tuu pargopitáh siäiluh čuávuváá kevttimpuudân, te tiiláá persovnlii tubdâlduvâid.

1. almostittem.

OppâmaterialehDigipyevtittâsahNuuvtá digipyevtittâsahAnarâškielâliihVyeliškovlâSämikielâ eenikiellân
  • Almostittemihe 2018
  • Miina Seurujärvi

Siämmáá kategoria pyevtittâsah

Uápásmuu meid taid